Serialization of 'SimpleXMLElement' is not allowed; (Çözüldü - Solition)

Joomla, Wordpress gibi yazılımlar kullanıyorsanız düzenli güncelleme yapmanız gerekmektedir. Ancak bazen güncelleme sonrası hatalar olabiliyor. Bunun nedeni genelde bir modül, eklenti ve ya bileşenden kaynaklanıyor olabilir.

Joomla güncelleme yaptıktan sonra, Serialization of 'SimpleXMLElement' is not allowed; hatasını alıyorsanız çözümü için yapmanız gerekenler aşağıda sıralanmıştır. Tabi bu hata sj contact ajax modülünü kullananlarda çıkacaktır.

Bad Page 404
Serialization of 'SimpleXMLElement' is not allowed;

 

Problemi çözmek için site dizinininizden modsjcontact ajax.php sayfasına gidin. modules\mod_sj_contact_ajax\mod_sj_contact_ajax.php Aşağıda belirtilen kodu bulun.

To fix this issue, please go to modules\mod_sj_contact_ajax\mod_sj_contact_ajax.php find code:

$layout = $params->get('layout', 'default');
$cacheid = md5(serialize(array($layout, $module->id)));
$cacheparams = new stdClass;
$cacheparams->cachemode = 'id';
$cacheparams->class = 'ContactAjax';
$cacheparams->method = 'getList';
$cacheparams->methodparams = $params;
$cacheparams->modeparams = $cacheid;
$list = JModuleHelper::moduleCache($module, $params, $cacheparams);=> edit to: 

=> aşağıdaki gibi düzenleyin

$layout = $params->get('layout', 'default');
$list = ContactAjax::getList($params);
or / ya da bu şekilde

$layout = $params->get('layout', 'default');
$list = ContactAjax::getList($params, $module->id);

 

Joomla 3.8.5 güncelleme sonrası çıkan hatalar.

CTRL Bizde

Kendi halinde bir kaç kişiyiz,. Karşılaştığımız sorunları çözmek için bazen "çok zaman" harcadığımızı fark edip

devamı

Yeni Eklenenler