Sosyal Bilimler Lisesi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları (Bilgisayar Bilimi Kur 1 Birinci Yazılı Sınav )

Rate this item
(4 votes)

Bilgisayar Bilimi Dersi birinci yazılı sınavı hazırlanmıştır. Bilişim Teknolojileri öğretmen ve öğrencileri sınav soru ve cevaplarını görebilir ve kullanabilir. İnternet sitesinde kullanacaksanız bir bağlantı atmanız tavsiye edilir.

 

BİLGİSAYAR BİLİMİ DERSİ 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı Soru ve Cevapları

Sorular 110 puan üzerinden sorulmuştur. 

Soruları ve cevapları indirmek için bu bağlantıdan yararlanabilirsiniz.

 

Not: Soruları anlamak sınavın en önemli parçasıdır. Bu yüzden lütfen soruları dikkatlice okuyup, anlayarak yapınız. Bireysel bir değerlendirme olacağından lütfen kağıdınıza sahip çıkın. Yanlış veya hatalı olduğunu düşündüğünüz soruları sınav sonrası bana sorabilirsiniz. Sınav anında soru sormayınız.  Sınavın geneline hızlı bir şekilde göz atmak size vakit kazandırabilir. Sorular 9 başlıkta toplanmıştır. Başarılar dilerim.
1. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. (10x3=30 puan)
........................ bireylerin ahlaklı ve erdemli bir hayat yaşayabilmesi için hangi davranışlarının doğru, Hangilerinin yanlış olduğunu araştıran bir felsefe dalıdır.
........................ bilgisayarın donanıma nasıl davranacağını anlatan, bilgisayara yön veren komutlar ve işlemler bütünüdür.
........................  kişinin kendi zihni tarafından ürettiği her türlü ürün olarak tanımlanmaktadır.
 İnternet ortamında başkalarından kaynaklanan kötü davranışlara maruz kalabilirsiniz, internet etiğine uymayan  davranışlara ..................................  denir.
.......................... yapılacak bir işlemi ya da hesaplamayı gerçekleştirmek için birbirini izleyen komut ya da yönergelerden oluşan yapıdır. (Cevap algoritma değil) 
Klavyeden, dosyadan veya başka bir aygıttan veri almaya ..........................  denir.
Ekranda veriyi görüntüleme veya başka bir aygıta göndermeye  ..........................  denir.
Programlama hatalarını bulma ve düzeltme işlemine .......................... denilir.
......................... yapılacak işlemleri bilgisayarın anladığı dilde adım adım yazabilmektir.  
Programcı, oluşturulan algoritmadan grafiksel gösterimler oluşturur, algoritmaların görsel olarak şekillerle gösterilmesine .............................. denir.
2. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyiniz. (5x3=15 puan)
2-1 . Aşağıdakilerden hangisi bir veri türü değildir?
A- Sayısal Veri                   B- Mantıksal Veri             C-Analog Veri                   D- Karakter/ Alfanümerik  Veri
2-2 . Aşağıdakilerden hangisi problem çözme tekniklerinden biri değildir?
A-  Deneme yapın           B-Asla vazgeçmeyin       C- Problemi basitleştirin D- Plansız hareket edin
2-3 . Aşağıdakilerden hangisi operatör türleri arasında yer almaz?
A- Mantıksal                      B- Dinamik                         C- Matematiksel              D-İlişkisel
2-4 . Aşağıdakilerden hangisi fonksiyon türlerinden değildir?
A- Mantıksal                      B- Dizi                                   C-Matematiksel                              D-Dönüştürme
2-5 . Aşağıdakilerden hangisi programda oluşan hata türlerinden biri değildir?
A- Dijital                              B- Söz dizimsel                 C- Çalışma zamanı           D- Anlam bilimsel
3.Aşağıdaki ifadeleri Doğru/Yanlış şeklinde değerlendiriniz? (5x2=10 puan)
(   ) Bilgisayar ortamında her problemin yalnızca bir çözümü vardır.
(   ) Değişkenlere isim verirken boşluk kullanmamalıyız ve sayıyla başlamamalıyız.
(   ) Programlama, bilgisayarın donanıma nasıl davranacağını anlatan, bilgisayara yön veren komutlar ve işlemler bütünüdür.
(   ) Program, yapılacak bir işlemi ya da hesaplamayı gerçekleştirmek için birbirini izleyen komut ya da yönergelerden oluşan yapıdır.
(    ) İnternette (özellikle com uzantılı sitelerde) yer alan bilgilerin tamamı doğrudur.
4. Kullanıcıya tuttuğu takımı soran ve bunu ekrana "Şampiyon Takımınız" yazan programın algoritma ve akış şemasını yapınız. Örneğin, kullanıcı Göztepe değerini girdiyse program çalıştığında Şampiyon Göztepe yazmalı. (10 puan)

Algoritma:

Akış Şeması:

 

 

 

 

  1. Girilen sayının karesi ile kendisi arasındaki farkı ekrana yazan programın akış şemasını yandaki verilerle doldurunuz. Örneğin 4 değer için sonuç 16-4=12 dir. (10 puan)
  2. Girilen sayının 5'e bölümünden kalan 2 ise ekrana "Evet", değilse "Hayır" yazan programın akış şemasını yazınız. (10 puan)

 

Bitir
sonuc=karesi-sayi
sayi gir
sonuc
Başla
karesi=sayi*sayi

 

 

 

  1. Girilen sayıdan 0 (sıfır)'a kadar olan tüm sayıları ekrana yazan programın akış şemasını yazınız.
    (10 puan)

 

 

 

 

  1. Mükemmel Sayı: Kendisi hariç pozitif tam bölenlerinin toplamı kendisine eşit olan sayıdır. Buna göre; Girilen sayının mükemmel sayı olup olmadığını bulan programın akış şemasını yapınız. Mükemmel sayı ise ekrana mükemmel sayı, değilse değil yazan akış şemasını yapınız. Örneğin : 6 (1+2+3) bir mükemmel sayıdır, aynı şekilde 28 (1+2+4+7+14) bir mükemmel sayıdır. (10 Puan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Okulumuzun internet sitesinin adını yazınız? (5 puan)
    http://www.

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

CTRL Bizde

Kendi halinde bir kaç kişiyiz,. Karşılaştığımız sorunları çözmek için bazen "çok zaman" harcadığımızı fark edip

devamı

Yeni Eklenenler