BİT'in Günlük Yaşamdaki Önemi Ders Notları (Ünite 1)

Rate this item
(2 votes)

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi birinci ünitesinde yer alan Bilişim Teknolojilerinin Günlük Yaşamdaki Önemi konusuna ait ders notları hazırlanmıştır. Bilişim Teknolojileri öğretmen ve öğrencileri ders notlarını kullanabilir.

KAZANIMLAR

5.1.1. Bilişim Teknolojilerinin Günlük Yaşamdaki Önemi
5.1.1.1. Bilişim teknolojilerine ilişkin temel kavramları açıklar. Teknoloji, bilişim ve bilişim teknolojileri kavramlarından bahsedilir.
5.1.1.2. Geçmişten günümüze bilgi ve iletişim teknolojilerindeki değişimi fark eder. Bilişim teknolojilerinin gelişimine katkı sağlayan bilim insanlarından bahsedilir.
5.1.1.3. Farklı bilişim teknolojilerinin olumlu ve olumsuz yönlerini tartışır. Bilişim teknolojilerinin eğitimde, mühendislikte, iletişimde, banka vb. alanlarındaki katkıları ele alınır. Teknoloji sayesinde hayatın kolaylaştığı ancak sanal dolandırıcılık gibi durumlarda teknolojinin olumsuz etkilerinin olabileceği ifade edilir.
5.1.1.4. Bilişim teknolojilerini kullanmanın beden ve ruh sağlığı üzerindeki etkilerini ve olası belirtilerini açıklar. Ergonomi ilkeleri, İnternet, teknoloji ve oyun bağımlılığı üzerinde durulur. Hatalı kullanıma bağlı boyun kaslarında ağrı ve tutulma, gözlerde yorulma, duruş bozuklukları meydana gelebileceği açıklanır.

MATERYALLER

5.1.1.B1 - “Neden Bilişim?” Sunumu
5.1.1.B2 - “Haydi, Müzik Yapalım!” Kartları
5.1.1.D1 - “Nasıl Otursam?” Afişi

UYGULAMA ÖNCESİ NOTLAR

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi ile ilk kez karşılaşacak öğrenciler için “Teknolojik Ben!” tanışma etkinliğinden sonra Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinin genel amacını kısaca: “Bilişim teknolojilerini etkili ve amacına uygun kullanmalarını sağlamak.” olarak tanımlayabilirsiniz.
Sonrasında sınıfınızın ihtiyacı doğrultusunda aynı kazanımlara yönelik olarak hazırlanmış olan “Neden Bilişim?” sunusu ya da “Haydi Müzik Yapalım” drama etkinliklerinden birini seçebilirsiniz. Yine dersin son bölümünde bilgisayar kullanımına yönelik 2 etkinlikten birini “Nasıl Otursam” ya da “Heykel ve Heykeltıraş” sınıfın durumunu ve zamanınızı gözeterek tercih edebilirsiniz. Her hafta yapacağınız ikinci dersin son 5 dakikasını o gün için işlenen konuların üzerinden geçmek için kullanmayı unutmayın.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GÜNLÜK YAŞAMDAKİ ÖNEMİ konusuna ait DERS NOTLARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

ÜNİTE 1: BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

5.1.1. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GÜNLÜK YAŞAMDAKİ ÖNEMİ

Bilgi: Bir konu ya da iş konusunda öğrenilen ya da öğretilen şeylerdir. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünüdür.

İletişimin :Duygu, düşünce ya da bilgilerin; ses, yazı ya da sembollerle paylaşılmasıdır. Araç

kullanarak ya da kullanmadan yapılabilecek bir bilgi alışverişidir..

Bilişim: Bilginin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak üretilmesi, saklanması, iletilmesi ve ihtiyaca uygun olarak biçimlendirilmesi ile ilgilenilen bir çalışma alanıdır.

Teknoloji: İnsanın hayatını kolaylaştırmak amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle bunlara ilişkin bilgilerin tümü.

BİT: Bilginin toplanması, işlenmesi, saklanması ve iletilmesini sağlayan hertürlü teknolojiye denir.

Yazılım: Bilgisayar donanımının istenilen amaçlar doğrultusunda çalıştırılmasıyla kullanıcının bilgisayarda istediği işlemleri yapabilmesini sağlayan programlardır.

Donanım: Bir bilgisayar sistemini oluşturan ve fiziksel olarak dokunulabilen araçların tümüne donanım denir.

Arayüz: Elektronik cihazlardaki yazılımların kontrolü amacıyla kullanılan ortak yüzeylere verilen isimdir.

Etkileşim: Teknolojik araçların arayüzleri aracılığıyla bizimle kurdukları iletişimdir.

İnternet : Diğer bilgisayar ağlarının birbirine bağlanmasıyla oluşmuş ve farklı noktalar  arasında elektronik veri alışverişine olanak sağlayan dünyaca yaygın ağ sistemidir.

 

Bilişim teknolojilerinin eğitim alanında kullanımı; akıllı tahta, projeksiyon cihazı, fotokopi makinesi vb.

Bilişim teknolojilerinin sağlık alanında kullanımı; E-Randevu, E-Reçete, MR, röntgen vb.

Bilişim teknolojilerinin ulaşım alanında kullanımı; GPS, navigasyon, radar, mobese vb.

Bilişim teknolojilerinin güvenlik alanında kullanımı;  kameralar, alarm sistemleri, X-Ray vb.

Bilişim teknolojilerinin bankacılık alanında kullanımı; ATM, pos cihazı, kredi kartı, online ve mobil bankacılık, para sayma makineleri vb.
Bilişim teknolojilerinin alışveriş alanında kullanımı;  İnternet mağazaları, online satış vb.

 

NASIL OTURSAM?

 

Ergonomi: Fiziksel çevrenin, insanın kullandığı bir makine ya da araç için en uygun hale getirilmesidir.” diyebiliriz. Bizimle alakalı olan kısmını da “Bilgisayar kullanırken kendi sağlığımıza zarar vermeyecek, aynı zamanda daha verimli ve rahat çalışmamızı sağlayacak olan durum ya da duruşumuza ergonomi denir.”

Bilgisayar Kullanırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

 1. Dik oturmalıyız.
 2. Kollar dirseklerden 90o kırılmalı.
 3. Bilekler klavye kullanırken desteklenmeli.
 4. Ekran göz hizasına gelmeli.
 5. Ayaklar yerle temas etmeli, yer ile temas etmediği durumda ayaklar desteklenmeli.
 6. Koltuk yüksekliği ayarlanabilir olmalı.
 7. Ekrana yakından bakılmamalı (50 - 70 cm).
 8. Her bir saatlik çalışma süresi sonunda 5-15 dakikalık aralar verilmeli.
 9. Ara verildiği sırada gözler dinlendirilmeli (Kitap okumak ya da televizyon izlemek gibi aktivitelerden kaçınılmalı.)
 10. Ara verildiği sırada hareketli egzersiz yapılmalı. (Bisiklet sürme, yürüyüş, paten kaymak gibi)

Bilgisayar Bağımlısı olmanın olası sonuçları;

 1. Derslerinde başarısızlık
 2. Göz bozukluğu
 3. Dikkat eksikliği
 4. Tembellik
 5. Obezite problemi
 6. Çevreden uzaklaşma (Asosyallik)

 

 Ünite içindeki Materyal ve Dosyaları indirebilirsiniz.

BT.5.1.1. Bilişim Teknolojilerinin Günlük Yaşamdaki Önemi

Bilişim İle Tanışıyorum
Neden Bilişim (Sunu)
Nasıl Otursam (Sunu ve Afiş)
Haydi Müzik Yapalım (Sunu)
Ders Notları

 

CTRL Bizde

Kendi halinde bir kaç kişiyiz,. Karşılaştığımız sorunları çözmek için bazen "çok zaman" harcadığımızı fark edip

devamı

Yeni Eklenenler