Dijital Yurttaşlık (BTY 5. Sınıf Ünite 5 - Tüm Dosyalar - Sunu,Afişler)

Rate this item
(2 votes)

5. Sınıflar için Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi ilgili ünitesinde yer alan tüm dokümanlar hazırlanmıştır. Sunular, afişler ve ders notları Bilişim Teknolojileri öğretmen ve öğrencileri için kullanıma açılmıştır. Dijital Yurttaşlık

KAZANIMLAR

5.2.2. Dijital Vatandaşlık
5.2.2.1. Dijital vatandaşlık uygulamalarının kullanım amaçlarını ve önemini kavrar. E-devlet, e-randevu, e-bankacılık, e-okul gibi uygulamaların incelenmesi sağlanır.
5.2.2.2. Dijital kimliklerin gerçeği yansıtmayabileceğini fark eder. Çevrimiçi ortamlarda dürüst olma ve sahte kimlikler oluşturmama üzerinde durulur.
5.2.2.3. Dijital paylaşımların kalıcı olduğunu ve kendisinden geride izler bıraktığını fark eder.

MATERYALLER

 

ÖNERİLEN DERS AKIŞI

A. Bilgi - Dijital Yurttaşlık (30 dk.)
A1. Bilgi - Dijital Yurttaşlık Sunumu
A2. Bilgi - Dijital Yurttaşlık Zihin Haritası
B. Çalışma - İyi Bir Dijital Yurttaşsam! (10 dk.)
C. Bilgi - E-Devlet (15 dk.)
D. Çalışma - Dijital Ayak İzim (20 dk.)
E. Bugün Ne Öğrendik? (5 dk.)

UYGULAMA ÖNCESİ NOTLAR

Sınıf seviyesine ve fiziksel imkânlarınıza göre alternatif ders içerik ve etkinliklerinden istediğinizi kullanabilirsiniz. Derse başlamadan önce bir önceki haftanın kısa bir tekrarını yaparak çocukların bilgilerini tazeleyin.

 

 

5.1.5 DİJİTAL YURTTAŞLIK

 

Hepimiz bu ülkede yaşayan ve eşit haklara sahip vatandaşlar yani yurttaşlarız. Birlikte yaşayan yurttaşlar olarak, bazı toplumsal kurallara ya da yasaların belirlediği kurallara uymak zorundayız. Örnek: Yalan söylememek, hırsızlık yapmamak, dolandırıcılık yapmamak, hakaret etmemek, trafik kurallarına uymak, nezaket kurallarına uymak, sıraya girmek, çevreyi korumak ve kirletmemek, başkalarının haklarına saygı duymak, doğaya saygı duymak gibi…

İnternet aracılığı ile dünyanın dört bir yanından birbirine bağlanan insanlar aynı çevrim içi ortamı paylaşırlar. Tıpkı, bizim aynı ülkeyi, aynı şehri paylaştığımız gibi. Buna dijital ya da siber dünya da diyebiliriz… Ve çevrim içi ortamda da, gerçek hayatta olduğu gibi bazı kurallar vardır. Dijital ortamı paylaşan herkesin bu kurallara uyması beklenir. İşte buna da dijital yurttaşlık diyoruz. Yani, gerçek hayatta uymamız gereken tüm kurallara internette gezinirken de uymamız gerekir.

 

Dijital Yurttaşlığın 9 boyutu

Dijital Erişim (Herkes İçin İnternet):Üretken vatandaşlar olmak için, eşit olarak teknolojik imkanlara dijital erişim sağlanması anlamına gelir. Örneğin, cinsiyet, ırk, yaş, etnik kimlik, fiziksel ve zihinsel farklılıklara aldırış etmeden elektronik topluma tam katılımın sağlanmasıdır.

Dijital İletişim: İnternette konuştuğu, paylaşımda bulunduğu diğer kişilerle saygılı bir iletişim kurabilmeli, internet ortamında kişisel bilgilerinin gizliliğini kötü niyetli insanlardan koruyabilmelidir.

Dijital Ticaret: İnternetten alışveriş ile riskleri bilmeli, güvenli alışveriş yapabilmeli, yanıltıcı içeriklere kanmamalıdır.

Dijital Okur-Yazarlık:Öğrenme ve öğretme sürecinin, artık teknoloji kullanılarak da gerçekleştirildiğinin farkında olunmalıdır.

Dijital Etik: Gerçek yaşamda olduğu gibi İnternette de etik değerlere saygılı olmalı, ahlak çerçevesinde yapması gereken davranışlar sergilemelidir.

Dijital Kanun:Gerçek hayatta suç olan tüm davranışların İnternette de yapılmasının suç olduğunu bilir, buna uymayanları ilgili birimlere bildirir.

Dijital Sağlık:Bilişim teknolojilerini ve İnterneti kullanırken fiziksel ve zihinsel sağlığını korumalı, bağımlılık derecesinde kullanımdan kaçınmalıdır.

Dijital Hak ve Sorumluluklar: İnternette kendisine yapılmasını istemediği davranışları başkalarına da yapmamalıdır. Başkalarının içeriklerini izinsiz kullanmamalıdır.

Dijital Güvenlik: Kişisel bilgi güvenliğine internet üstünde oldukça dikkat etmeli ve internet ortamında gezindiği sayfaların güvenilirliğine dikkat etmelidir.

 

Eğer, dijital yurttaşlık kurallarına uymaz isek, zorbalık yapmış oluruz. Dijital zorba olmamak için uzak durmamız gereken davranışları hiç unutmayalım:

  • • Başkalarına hoşlarına gitmeyecek sözler söylemek,
  • • Başkalarının kişisel bilgilerini yayınlamakla tehdit etmek,
  • • Onur kırıcı sözler söylemek,
  • • İzinsiz bir şekilde, başkasına ait bir içeriği ve fotoğrafı kullanmak/yayınlamak,
  • • Kaba sözler içeren mesajlar göndermek, yorumlar yapmak,
  • • İnsanlara hoşlanmadıkları isim ve sıfatlarla hitap etmek,
  • • Doğru olmayan bilgiler ile profiller oluşturmak ve bu profiller üzerinden paylaşımlar yapmak,
  • • Gerçek dışı bilgiler yaymak,
  • • Başkaları hakkında asılsız haberler yaymak ya da bu konuda yorum yapmak,
  • • Başkalarının şifre ve kişisel bilgilerinin gizliliğine saygı duymamak ve bu tür bilgileri ele geçirmeye çalışmak.

 

Derse ait tüm notlar ctrlbizde.com da

CTRL Bizde

Kendi halinde bir kaç kişiyiz,. Karşılaştığımız sorunları çözmek için bazen "çok zaman" harcadığımızı fark edip

devamı

Yeni Eklenenler