Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Sınav Soruları ve Cevapları (BTY 5. Sınıf 1. Dönem 1. Sınav ve Cevapları)

Rate this item
(2 votes)

5. Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi için hazırlanan 1. Dönem 1. yazılı sınavına ait soru ve cevaplara ulaşabilirsiniz.

 

 

5. Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi  1. Dönem 1. Yazılı Sınavı SORULARI  ve CEVAPLARI buradan indirebilirsiniz

 

 

 • Bilgisayar başında otururken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
  1. Bilgisayar başında dik bir şekilde oturmalıyız.
  2. Bilgisayar başında en az 5 saat ara vermeden durulmalıdır.
  3. Ayaklarımız yere basacak şekilde koltuğumuzu ayarlamalıyız.
  4. Bilekler klavye kullanırken desteklenmeli.

 

 • İşlemci, ekran kartı, bellek gibi donanımların üzerine takıldığı kasa içindeki donanım hangisidir?
  1. İşlemci                 C) Ram Bellek
  2. Anakart                                 D) Sabit disk

 

 • Aşağıdakilerden hangisi temel donanım birimlerinden biri değildir?
  1. Modem                                 C) Ram Bellek
  2. Sabit disk                 D) Anakart

 

 • "Bilginin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak üretilmesi, saklanması, iletilmesi ve ihtiyaca uygun olarak biçimlendirilmesi ile ilgilenilen bir çalışma alanıdır. " ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
  1. Bilgi C) İletişim
  2. Teknoloji D) Bilişim
 • " Fiziksel çevrenin, insanın kullandığı bir makine ya da araç için en uygun hale getirilmesidir. " ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
  1. Bilgi C) Ergonomi
  2. Veri D) Arayüz

 

 • "Ortak bir özelliğe sahip dosyaları bir arada bulunduran birimlere verilen addır." ifadesi aşağıdakilerden hanginin tanımıdır?
  1. Klasör C) Exe
  2. Resim D) Sürücü
 • Hafıza birimleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlııştır?
  1. 1024 megabyte = 1 gigabyte
  2. 2048 kilobyte= 2 megabyte
  3. 2 gigabyte= 2048 megabyte
  4. 1 megabyte = 1024 gigabyte
 • İnternet üzerinde iletişimde bulunurken doğru ve ahlaki olan davranışlarla, yanlış ve ahlaki olmayan davranışları belirleyen kurallar bütününe internet etiği denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  1. Başkalarının elektronik iletişim kaynaklarını izinsiz kullanabiliriz
  2. Başkalarının gizli ve kişisel dosyalarını internet yoluyla çalmamalıyız.
  3. Başkalarının internette yaptığı çalışmalara engel olmamalıyız.
  4. İnterneti, insanlara zarar vermek için kullanmamalıyız.6
 • "Bilgisayarda bilgilerin kaydedildiği birimlere ............ adı verilir. Dosya içerisindeki bilgi; resim, yazı, çizim, ses gibi her şey olabilir. " aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
  1. Klasör                 C) Dosya
  2. Kaydedici D) Sürücü

 

 • "Öğrenme ve öğretme sürecinin, artık teknoloji kullanılarak da gerçekleştirildiğinin farkında olunmalıdır." ifadesi dijital yurttaşlığın 9 boyutundan hangisini ifade eder?
  1. Dijital erişim C) Dijital ticaret
  2. Dijital okur-yazarlık D) Dijital etik

 

 

 

 • Bilgisayarda yer alan bir yazı dosyasının uzantısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  1. mp3 C) jpg
  2. doc D) avi

 

 

 • Bilgisayar donanımının istenilen amaçlar doğrultusunda çalıştırılmasıyla kullanıcının bilgisayarda istediği işlemleri yapabilmesini sağlayan programlardır." ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
  1. Çevre birimleri C) Donanım
  2. Yazılım                                D) İşlemci

 

 • Bir bilgisayar sistemini oluşturan ve fiziksel olarak dokunulabilen araçların tümüne …………… Boş bırakılan yere uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir? (5p)
  1. Arayüz C) Yazılım
  2. Donanım D) İşlemci

 

 • Güçlü ve güvenli bir şifre için aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
  1. Şifremiz en az 8 karakterden oluşmalıdır.
  2. Şifrede mutlaka büyük-küçük harf, sayı ve özel semboller yer almalıdır.
  3. İnternette kullanılan tüm şifrelerimiz aynı olmalıdır.
  4. Ad soyad, kimlik numarası, telefon gibi özel kimlik bilgileri kullanılmamalıdır.

 

 • Ortak bir özelliğe sahip dosyaları bir arada bulunduran birimlere klasör (dizin) denir. Buna göre klasörlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  1. Dosya ve klasör adlarında büyük/küçük harfler aynı kabul edilir
  2. Bir klasör içerisinde aynı ada sahip başka bir klasör bulunamaz.
  3. Bir klasör içerisinde aynı ada ve uzantıya sahip birden fazla dosya bulunabilir
  4. Bir klasör içerisinde aynı isme, fakat farklı uzantıya sahip dosyalar bulunabilir

 

 • " İnternette konuştuğu, paylaşımda bulunduğu diğer kişilerle saygılı bir iletişim kurabilmeli, internet ortamında kişisel bilgilerinin gizliliğini kötü niyetli insanlardan koruyabilmelidir." ifadesi dijital yurttaşlığın 9 boyutundan hangisini ifade eder?
  1. Dijital iletişim                 C) Dijital ticaret
  2. Dijital sağlık D) Dijital etik

 

 

 • " Bilgisayara ait tüm donanım ve yazılım kaynaklarını kullanılarak bilgisayarın yönetimini sağlayan bilgisayar ve kullanıcı arasındaki arayüz yazılımlarıdır." ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
  1. Arayüz                                C) Program
  2. İşletim Sistemi Yazlımı D) Uygulama Yazılımı

 

 

 • Bilgisayardaki dosyaların büyüklüğünü belirtmek için kullanılan ölçü birimlerine ne denir?
  1. Arayüz Birimi C) Hafıza birimi
  2. Büyüklük Birimi                 D) Dosya birimi

 

 

 

 • Aşağıdaki ifadelerin başında yer alan boşluğa Doğru (D) / Yanlış (Y) yazınız. (10)

 

(..........) Dosya ve klasör adlarında büyük/küçük harfler aynı kabul edilir. Örneğin ÇANAKKALE.TXT ile Çanakkale.txt dosyaları aynıdır.


(..........) Gerçek hayatta suç olan tüm davranışların İnternette de yapılmasının suçtur.

 

(..........) Arkadaşımızın yalnızca bizimle paylaştığı özel bilgilerini İnternet’te paylaşmak etik bir davranıştır.

 

(..........) İşlemci, sabit disk, anakart ve ram bellek bilgisayarın dış donanım birimlerindendir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ctrlbizde.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTRL Bizde

Kendi halinde bir kaç kişiyiz,. Karşılaştığımız sorunları çözmek için bazen "çok zaman" harcadığımızı fark edip

devamı

Yeni Eklenenler