İletişim Teknolojileri ve İşbirliği (BTY 5. Sınıf Ünite 11 - Tüm Dosyalar - Sunu, Afiş ve Ders Notları)

Rate this item
(0 votes)

5. Sınıflar için Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi ilgili ünitesinde yer alan tüm dokümanlar hazırlanmıştır. Sunular, afişler ve ders notları Bilişim Teknolojileri öğretmen ve öğrencileri için kullanıma açılmıştır. İletişim Teknolojileri ve İşbirliği

KAZANIMLAR

5.3.3. İletişim Teknolojileri ve İş Birliği 5.3.3.1. İletişim teknolojilerini tanımlayarak türlerini listeler. Yazılı, sesli, ve görüntülü-sesli iletişim araçlarına yer verilir.
5.3.3.2. Sanal ortamda iletişim kurmanın olumlu ve olumsuz yanlarını tartışır.

MATERYALLER

ÖNERİLEN DERS AKIŞI

A. Çalışma - İletişim Araçlarını Tanıyalım (15 dk.)
B. Çalışma - Şapkalar Konuşuyor (25 dk.)
C. Ara Değerlendirme (40 dk.)

UYGULAMA ÖNCESİ NOTLAR

Tüm materyalleri derse girmeden önce kullanılmak üzere hazır bulundurun ve etkinliklere göz atın. Bu hafta ara bir sınavla öğrencilerin durumunun gözlemlenmesi önerilir. 

 

 

5.1.10  İletişim Teknolojileri ve İşbirliği

İletişim türlerinin yazılı olduğu kâğıtlar duvara asılır. Öğrencilere aşağıdaki yönerge verilir; “Sınıfın 3 farklı bölümüne iletişim türlerini yazdım. Sizden her bir iletişim türünün önünde durmanızı ve bu iletişim türünün kullanıldığı iletişim araçlarını yazmanızı istiyorum. Bazı araçlarda iki iletişim türü birlikte kullanılmış olabilir. Bu tür araçları her iki iletişim türünün altına yazabiliriz. Aynı iletişim aracını birden fazla kişi de yazabilir.”

İletişim araçları işbirliği halinde yazıldıktan sonra bu sorular hakkında düşünelim.

a. Sizce bu iletişim araçları hâla güncel mi? Hangisi/hangileri güncel?
b. Bu iletişim araçlarının kullanım alanları neler?
c. Bu iletişim araçlarından hangisi diğerlerine göre daha pratik ve daha hızlı?

 

ŞAPKALAR KONUŞUYOR
 Konu:  “Ülkemizde İnternet’in yaygınlaşması ile sanal ortamda iletişim de hızla artmaktadır.”
Bu etkinlikte amaç, öğrencilerin, sanal ortamda iletişim konusunu tüm yönleri ile ela alan bir beyin fırtınası gerçekleştirmeleridir.

Kırmızı şapka: Duygusal şapkadır. Görüşülen konu ile ilgili olarak, kişilere herhangi bir kanıta bağlı kalmadan tüm duygularını açıklama fırsatı verir.
Yeşil şapka: Yenilikçi şapkadır. Konuyla ilgili alternatifleri açıklama imkânı sağlar.
Beyaz şapka: Tarafsız şapkadır. Konuya bilimsel açıdan yaklaşılmasını sağlar.
Siyah şapka: Kötümser şapkadır. Görüşülen konunun olumsuz yönleri ve bunların yol açabileceği problemleri anlatma fırsatı verir.
Sarı şapka: İyimser şapkadır. Konunun olumlu yönleri üzerinde durarak sağlayacağı faydaları açıklama olanağı verir.
Mavi şapka: Serinkanlı şapkadır. Anlatılan tüm görüşleri toparlayarak konunun bütün yönleri ile anlaşılmasını sağlar.

 

CTRL Bizde

Kendi halinde bir kaç kişiyiz,. Karşılaştığımız sorunları çözmek için bazen "çok zaman" harcadığımızı fark edip

devamı

Yeni Eklenenler