Javascript Temel Bilgiler

Javascript dili, web sayfalarında dinamik içerik sağlamak ve kullanıcıyla iletişim kurmak için kullanılan, istemci tarafında çalışan bir dildir.

Javascript Kullanım Şekli:

<script>    

// çalıştırılacak kodlar bu bölüme yazılır.

  </script>

ya da

<script type=”text/javascript” language=”javascript”>

// çalıştırılacak kodlar bu bölüme yazılır.

</script>

 

HTML’de JavaScript Kullanımı

1.Yöntem: Script kodlarını head etiketleri arasına yazarak kullanmaktır. Head etiketleri arasında yazılan kodlar sayfa yüklenmeden derlenecektir.

 

<head>

<script type=”text/javascript” language=”javascript”>

document.write(“İlk javascript kodlarım”);

</script>

</head>

 

2.Yöntem: Script kodlarını body etiketleri arasına yazarak kullanmaktır. Body etiketleri arasına yazılan script kodları sayfa yüklendiğinde otomatik olarak derlenip çalışacaktır.

 

 <body>

<script type=”text/javascript” language=”javascript”>

document.write(“İlk javascript kodlarım”);

</script>

</body>

 

3.Yöntem:  *.js uzantılı olarak kaydettiğimiz harici bir JavaScript dosyasını sayfaya dahil edip kodları çalıştırmaktır. Notepad ya da Dreamweaver programını açarak script kodlarını yazarak ilkKod.js şeklinde klasörünüz içerisine kaydediniz.

 ilkkod.js içeriği

 document.write(“İlk javascript kodlarım”);

 

Kullanımı:

<body>


<script src=”ilkkod.js” type=”text/javascript” language=”javascript”>

</script>

</body>

 

JavaScript Yazım Kuralları

JavaScript dilinde değişkenler, fonksiyonlar vb. nesneler;

  • Sayı ile başlayamaz.
  • Kelimeler arasında boşluk kullanılamaz.
  • Boşluk yerine _ işareti kullanılır.
  • JavaScript dili için ayrılmış kelimeler herhangi bir nesneye isim olarak verilemez.

 

JavaScript Değişken ve Değişken Tanımlama

Javascript’de değişken tanımlama şu şekilde yapılmaktadır.

 var değişken_ismi;

 

Değişkenlere değer vermek için;

 var yazili=50;
 var ad="Ali";
 var yanit='E';
 var cevap=true;

 

JavaScript Operatörleri

          1. Aritmetik Operatörler

İşlem

 Aciklama

Örnek

     

+

Toplama

    var a = 15+9;

-

Çıkarma

    var a = 40-10;

*

Çarpma

    var a = 20*5;

/

Bölme

    var a = 50/5;

%

Bölümden Kalan

    var k = 12%5;

++

Artırma

    i++ gibi

--

Azaltma

    i-- gibi

Örnek

var a = 15;

var b = 40;

var x = a+b;

document.write('İşlemin Sonucu :'+x);

Ekrana 55 Çıktısını verecektir.

Örnek

var a = 3, b = 4;

alert(a-- + b);

Ekran Çıktısı 7 olacaktır.

var a = 3, b = 4;

alert(--a + b);

Ekran çıktısı 6 olacaktır.

 

      2.Karşılaştırma Operatörleri

Veriler arasında belli kriterleri araştırmak için kullanılır.

İşaret

Anlamı 

    Örnek

     

==

Eşitse

    Eğer iki değer eşitse True döndürür

!=

Eşit Değilse

    İki değer eşit değilse True döndürür

Büyükse

    Soldaki değer sağdakinden büyükse True döndürür

>=

Büyük Eşitse

    Soldaki değer sağdakinden büyük ya da eşitse True döndürür

Küçükse

    Soldaki değer sağdakinden küçükse True döndürür

<=

Küçük eşitse

    Soldaki değer sağdaki değerden küçük ya da eşitse True döndürür

Örnek:

                    3.Mantıksal Operatörler

 

Eğer karşılaştırmayı birden fazla durumu dikkate alarak yapacaksak mantıksal operatörleri kullanırız.

  • '&&' : 'And(ve)' operatörü: Koşulların hepsi doğru ise true değerini verir.
  • '|| ' : 'Or(veya)' operatörü: Koşulların en az birinin doğru olması halinde true değerini verir.
  • '! ' : 'Not' operatörü: Koşulların hepsinin yanlış olması durumunda true değerini verir.

İşlem Önceliği

JavaScript kodları çalıştırılırken aşağıdaki tabloya göre operatör öncelikleri belirlenir.

 

Javascript Örnek Sorular:

 

Soru: Girilen vize ve final notuna göre ortalamayı bulan javascript kodlarını yazınız(ortalama hesaplanırken vize notunun %40’ı , final notunun %60’ı alınacaktır).

 

<script>

var v,f,ort;

v=prompt("vize notunu giriniz");

f=prompt("final notunu giriniz");

ort=v*0.4+f*0.6;

document.write("Ortalamanız="+ort);

</script>

 

Soru: Girilen ürün adeti ve birim fiyatına göre ödenecek tutarı hesaplayan javascript kodlarını yazınız.

 

<script>

var a,f,t;

a=prompt("Adeti giriniz=");

f=prompt("fiyatı giriniz=");

t=a*f;

document.write("Tutar="+t);

</script>

 

Soru: Girilen doğum tarihine göre yaşı hesaplayan javascript kodlarını yazınız.

 

<script>

var dt,yas;

dt=prompt("Doğum tarihini giriniz:");

yas=2018-dt;

document.write("Yaşınız="+yas+"<br>");

</script>

CTRL Bizde

Kendi halinde bir kaç kişiyiz,. Karşılaştığımız sorunları çözmek için bazen "çok zaman" harcadığımızı fark edip

devamı

Yeni Eklenenler