Javascript Koşul Deyimleri

JAVASCRIPT KOŞUL DEYİMLERİ 

1.   Javascript if-else Koşul Deyimi

Şartın doğru olup olmadığını denetler, şart doğruysa parantezler arasındaki kodları çalıştırır.

<script>
   if(şart)
    {
           Şart doğru ise çalıştırılacak kodlar

    }
else
    {
     Şart yanlış ise çalıştırılacak kodlar

    } 
</script>

 

Javascript Örnek: Girilen doğum tarihine göre yaşı hesaplayan, yaşı 18’den küçük ise “ehliyet alabilirsiniz” değilse “ehliyet alamazsınız” yazan javascript kodlarını yazınız.

 

<script>
var dt,yas;
dt=prompt("Doğum tarihini giriniz:");
yas=2018-dt;
document.write("Yaşınız="+yas+"<br>");
if(yas<18)
document.write("ehliyet alamazsınız");
else
document.write("ehliyet alabilirsiniz");
 </script> 

 

Javascript Örnek: Kullanıcıdan alınan 1.yazılı ve 2.yazılı notuna göre ortalamasını hesaplayıp, ortalaması 50’den küçükse “Kaldınız” değilse “Geçtiniz” yazan javascript kodlarını yazınız.

<script>
var y1,y2,ort;
y1=prompt("1.yazılı notunu giriniz");
y2=prompt("2.yazılı notunu giriniz");
ort=(Number(y1)+Number(y2))/2;
document.write("Ortalama="+ort+"<br>");
if(ort<50)
document.write("Kaldınız");
else
document.write("Geçtiniz");
 </script>

Javascript Örnek: Bir mağazada alınan ürünün fiyatı 100 tl ve üzerinde ise 5 tl kargo ücreti alınmaktadır. Ürünün fiyatı girildiğinde toplam ödenmesi gereken tutarı hesaplayan bulan javascript kodlarını yazınız.

<script>
var fiyat,tutar;
fiyat=prompt("Ürün fiyatını giriniz");
if(fiyat<100)
{
tutar=Number(fiyat)+5;
document.write("Ödenecek tutar+Kargo="+tutar); 
}
else
document.write("Ödenecek tutar="+fiyat);
 </script>

 

Javascript Örnek:  Girilen bir sayının negatif mi, pozitif mi, 0’a eşit mi olduğunu bulan javascript kodlarını yazınız.

<script>
var sayı;
sayı = prompt("Sayıyı Giriniz :");
if(sayı<0)
document.write("Sayı Negatif ");
else if(sayı>0)
document.write("Sayı Pozitif ");
else
document.write("Sayı Nötr");
</script>

 

Ya da

 

<script>
var s,sonuc;
s=prompt("Sayıyı Giriniz:");
if(Number(s)>0)
{
document.write("sonuc: Pozitif");
}
if(Number(s)==0)
{
document.write("Sonuc: Nötr");
}
if(Number(s)<0)
{
document.write("Sonuc: Negatif");
}
</script>

  

Javascript Örnek: 20 ve 26 (20-26 dahil) derece arası sıcaklığın yaşanılabilir sıcaklık olduğu varsayılarak kullanıcıya bulunduğu ortamın sıcaklığı sorulup, ortamın yaşanılabilir veya yaşanılamaz sıcaklık olduğunu gösteren javascript kodlarını yazınız.

<script>
var s=prompt("Oda sıcaklığını giriniz=");
if((s>=20)&&(s<=26))
document.write("yaşanılabilir");
else
document.write("yaşanılamaz");
</script> 

Javascript Örnek: Bir dersin başarı durumu aşağıdaki gibidir:

0-44:Başarısız
45-54: Geçer
55-69:Orta
70-84:İyi
85-100:Pekiyi

Buna göre kullanıcıya dersten aldığı notu sorup başarı durumunu ekrana yazan javascript kodlarını yazınız. Kullanıcı 0-100 aralığı dışında not girerse “hatalı not” uyarısı verecek.

<script>
var n=prompt("notunuzu giriniz");
if((n>=0)&&(n<=44))
document.write("Başarısız");
if((n>=45)&&(n<=54))
document.write("Geçer");
if((n>=55)&&(n<=69))
document.write("Orta");
if((n>=70)&&(n<=84))
document.write("iyi");
if((n>=85)&&(n<=100))
document.write("pekiyi");
if((n<0)||(n>100))
document.write("Hatalı giriş");
</script>

 

2. Javascript Switch-Case Koşul Deyimi

Bir programda çok sayıda koşul kontrolü ve bunların sonucuna göre gerçekleştirilmesi gereken işlemler varsa, if-else yapısı yerine switch-case koşul deyimi kullanılır.

Kullanım Şekli:

   switch(değişken)
      {
          case durum1: komutlar; break;
          case durum2: komutlar; break;
          case durum3: komutlar; break;
          ......
          default: komutlar; break;
     }

  

Javascript Örnek: Girilen rakamın hangi güne karşılık geldiğini bulan javascript kodlarını yazınız. 

<script>
var gun=prompt("Bir sayı giriniz");
switch(gun)
{           
case "1":document.write("Pazartesi");break;
case "2":document.write("Salı");break;
case "3":document.write("Çarşamba");break;
case "4":document.write("Perşembe");break;
case "5":document.write("Cuma");break;
case "6":document.write("Cumartesi");break;
case "7":document.write("Pazar");break; 
default:document.write("1-7 arasında bir değer giriniz");break;                     
}
</script>

Javascript Örnek: Klavyeden girilen mevsim adına göre o mevsimde yer alan ayları ekrana yazdıran javascript kodlarını yazınız.

<script>
var m=prompt("Bir mevsim giriniz");
switch(m)
{
            case "ilkbahar":document.write("mart-nisan-mayıs");break;
            case "yaz":document.write("haziran-temmuz-ağustos");break;
            case "sonbahar":document.write("eylül-ekim-kasım");break;
            case "kış":document.write("aralık-ocak-şubat");break;
            default:document.write("bir mevsim adı giriniz");break;   

}
</script>

 

 Javascript Örnek: Girilen iki sayı üzerinde seçilen aritmetik işlemi uygulayan javascript kodlarını yazınız 

<script>
var a=prompt("1. sayıyı giriniz");
var b=prompt("2. sayıyı giriniz");
var islem=prompt("+,-,*,/ işlemlerinden birini seçiniz");
var s;
switch(islem)
{
            case "+":s=Number(a)+Number(b);document.write("Sonuç="+s);break;
            case "-":s=Number(a)-Number(b);document.write("Sonuç="+s);break;
            case "/":s=Number(a)/Number(b);document.write("Sonuç="+s);break;
            case "*":s=Number(a)*Number(b);document.write("Sonuç="+s);break;
            default:document.write("Bir işlem seçiniz");break;                
            }
</script> 

Javascript Örnek:  Girilen kısa ve uzun kenara göre seçilen  işlem alan ise dikdörtgenin alanını çevre ise çevresini hesaplayan javascript kodlarını yazınız.

<script>

var k=prompt("kısa kenarı giriniz");

var u=prompt("uzun kenarı girini<");

var islem=prompt("Alan için alan, çevre için çevre yazınız");

var alan,cevre;

alan=k*u;

cevre=2*(Number(k)+Number(u));

switch(islem)

{

case "alan":document.write("Alan="+alan);break;

case "çevre":document.write("Çevre="+cevre);break;

default:document.write("bir işlem seçiniz");break;

}

</script>

 

Javascript Örnek:  Girilen ayın hangi mevsime ait olduğunu bulan javascript kodlarını yazınız. 

<script>

var a=prompt("Bir ay giriniz");

switch(a)

{          case "ocak":
            case "şubat":
            case "aralık":document.write("Kış");break;  
            case "mart":
            case "nisan":
            case "mayıs":document.write("İlkbahar");break;
            case "haziran":
            case "temmuz":
            case "ağustos":document.write("Yaz");break;
            case "eylül":
            case "ekim":

            case "kasım":document.write("Sonbahar");break;
            default:document.write("Bir ay giriniz");break;           

}

</script>

 

 

CTRL Bizde

Kendi halinde bir kaç kişiyiz,. Karşılaştığımız sorunları çözmek için bazen "çok zaman" harcadığımızı fark edip

devamı

Yeni Eklenenler