Javascript For Döngüsü

JAVASCRIPT FOR DÖNGÜSÜ 

 

Şart sağlandığı sürece komutların tekrar tekrar çalıştırılmasını sağlar. Başlangıç değeri, şart ifadesi ve artış miktarı belirtilmelidir.

Kullanım Şekli: 

for(değişken ismi=başlagıç değeri;şart;artış miktarı)

{

 Yapılacak işlemler;

}

 

Javascript Örnekleri : For döngüsü kullanarak ekrana 10 defa alt alta "merhaba" yazan javascript kodlarını yazınız.

<script>

for(var i=0;i<10;i++)

   {
      document.write("merhaba"+"<br>");
   } 

</script>

 Javascript Örnekleri : For döngüsü kullanarak 1 ile 10 arasındaki sayıları ekrana javascript kodlarını yazınız.

 <script>

for(var i=1;i<=10;i++)

{
      document.write(i+"<br>");

</script>

 

Javascript Örnekleri : For döngüsü kullanarak 1 ile 100 arasındaki ÇİFT sayıları ekrana yazdıran javascript kodlarını yazınız.

  1. yöntem:

<script>

for (var i = 0; i <= 100; i++)
   {
      if(i%2==0) 
      document.write(i+ "<br/>");
   }

</script>

 

  1. Yöntem

<script> 

   for( var i=0;i<=100;i=i+2)

    {
      document.write(i+"<br>");   
    }

</script>

 

Javascript Örnekleri : For döngüsü kullanarak  1 ile 100 arasındaki TEK sayıları ekrana yazdıran javascript kodlarını yazınız.

  1. yöntem:

<script>

for (var i = 0; i <= 100; i++)
      {
         if(i%2==1) 
         document.write(i+ "<br/>");
       }

</script> 

  1. Yöntem

<script> 

for( var i=1;i<=100;i=i+2)
    {
       document.write(i+"<br>");   
     }

</script>

Javascript Örnekleri : For döngüsü kullanarak  1 ile 10 arasındaki sayıların toplamını ekrana yazdıran javascript kodlarını yazınız.

<script>

var t=0;
for (var i=1;i<=10;i++)

{
      t=t+i;
}

      document.write("Toplam="+t);

</script>

 

Javascript Örnekleri : For döngüsü kullanarak 1 ile 100 arasındaki ÇİFT sayıların toplamını ekrana yazdıran javascript kodlarını yazınız.

 

1.Yöntem:

<script>

var t=0;
for( var i=0;i<=100;i=i+2)

{
   t=t+i;     
}

document.write("Toplam="+t);

</script>

 

2.Yöntem:

<script> 

var t=0;
for(var i=0;i<=100;i++)

{
     if(i%2==0)
     t=t+i;
}

document.write("Çiftlerin toplamı="+t);

</script>

 

Javascript Örnekleri : For döngüsü kullanarak  1-100 arasındaki 3 ve 7’ye tam bölünen sayıları ve toplamlarını ekrana yazan javascript kodlarını yazınız.

<script>

var t=0;
for(var i=1;i<=100;i++)

{
   if(i%3==0 && i%7==0)
    {
       document.write(i+"<br>");
       t=t+i;    
     }       

}
document.write("Toplam="+t);

</script>

 

Javascript Örnekleri : For döngüsü kullanarak ekrana büyüyen font ile MERHABA yazan javascript kodlarını yazınız.

 

<script type="text/javascript">

for (var i = 0; i < 10; i++) {

document.write("<span style='font-size:" + i + 5 + "px;'>MERHABA</span><br/>");

}       

</script>

 

Javascript Örnekleri : For döngüsü ile ekrana aşağıdaki şekildeki gibi yıldızları yazdıran javascript kodlarını yazınız.


*
**
*** 

<html>
<head>
<script type="text/javascript">
for (var i = 0; i < 10; i++

   {
      for (var x = 0; x < i; x++)
        {
            document.write("*");
        }

     document.write("<br/>");

     }

</script>
</head>
<body>
</body>
</html>

 

 2.Yöntem

<script>

var t="*";
for(var i=0;i<3;i++)
  {
      document.write(t+"<br>");
      t=t+"*";    
   }

</script>

 

Javascript Örnekleri : For döngüsü ile kullanıcının girdiği mesajı yine kullanıcının girdiği tekrar sayısı kadar yazdıran javascript kodlarını yazınız.

<script type="text/javascript">
var mesaj = prompt("Mesaj Girin");
var sayi = prompt("Tekrar Sayısını Girin");
for (var i = 0; i < parseInt(sayi); i++)
   {
    document.write(mesaj + "<br/>  ");
   }

</script>

 

Javascript Örnekleri : For döngüsü ile 1’ler çarpım tablosunu ekrana yazdıran javascript kodlarını yazınız.

<script type="text/javascript">
for (var i = 1; i <= 10; i++)
   {
      document.write("1*" + i + "=" + 1 * i + "<br/>");
   }

</script>

 

Javascript Örnekleri : For döngüsü ile  10’dan 1’e doğru geri geri sayıları yazdıran javascript kodlarını yazınız.

<script  type="text/javascript">
for (var i = 10; i >=1; i--)
     {
       document.write(i+"<br/>");
     }   
</script>

 

Javascript Örnekleri : For döngüsü ile ekrana aşağıdaki şekildeki gibi yıldızları azalarak yazdıran javascript kodlarını yazınız.


*******
******
****

<script type="text/javascript">
for (var i = 10; i >= 1; i--)
     {
        for (var x = 0; x < i; x++)
           {
             document.write("*");
           }
        document.write("<br/>");

      }

</script>

 

Javascript Örnekleri : For döngüsü ile 10’lar çarpım tablosunu ekranda bir tablo içinde veren javascript kodlarını yazınız.

 

<script type="text/javascript">
document.write("<table border='1'><tr>");
   for (var x = 1; x <= 10; x++)
     {       
        document.write("<td>");
           for (var i = 1; i <= 10; i++)
               {
                  document.write(x+"*" + i + "=" + x * i + "<br/>");
               }
          if(x==5)
              {
                 document.write("</tr><tr>");
              }
      document.write("</td>");
     }   
  document.write("</tr><table>");
</script>

CTRL Bizde

Kendi halinde bir kaç kişiyiz,. Karşılaştığımız sorunları çözmek için bazen "çok zaman" harcadığımızı fark edip

devamı

Yeni Eklenenler