Joystick Modülü Kullanımı, arduino ve mblock kodları (Arduino Dersleri, 22) Featured

Rate this item
(0 votes)

Bu dersimizde Joystick Modülü kullanarak  kırmızı ve yeşil ledin parlaklığını değiştireceğiz. İleri geri hareket ile yeşil ledin, sağa sola hareketle kırmızı ledin parklığı artıp azalacak.

Uygulamamız çalıştığında yeşil ve kırmızı led yanacaktır. Sağa sola (x ekseni, VRX) hareket ettirerek  kırmızı ledin parlaklığını, ileri geri  (y ekseni, VRY) hareket ettirerek yeşil ledin parlaklığını değiştireceğiz. Ledlerin parlaklığını değiştireceğimiz için analog çıkış olarak tanımlıyoruz ve dijital çıkış pinlerinden PWM pinlerine takıyoruz.

Not: Uygulamamızda dijital değerleri kullandık, yani ortamın hava kalitesi iyi  ve kötü durumlarını algıladık sadece. Dijital pinlerden sadece 0 ve 1 yani var yok durumlarını değerlendirebiliyorduk. Bu yüzden D0 pinini giriş olarak kullandık ve dijital pinlerden herhangi birine bağladık. Eğer hassas değerler üzerinde çalışmak istiyorsak analog giriş olarak kullanabilirdik. Bu durumda A0 pinini kullanıp arudino üzerinden Analog giriş pinlerinden birine bağlayacaktık, örneğin A0. Bu durumda ise 0 ile 1023 arasındaki değerleri kullanarak  ortamın hava kalitesi, kötü, çok kötü, idare eder, iyi, çok iyi gibi değerler üzerinden işlemler yapabilirdik.

 

Gerekli Malzemeler

1 adet Arduino Uno R3
1 adet breadboard
1 adet MQ 135 Hava Kalite Sensörü
2 adet led (kırmızı, yeşil)
2 adet direnç (220 ohm)
6 adet jumper kablo (3 EE, 3DE)

Joystick Modülü nedir?

Joystick modülü sırasıyla GND, 5V, VRX, VRY, SW pinleri sırasıyla toprak, 5 volt, x ekseni (sag-sol), y ekseni (yukarı aşağı) ve buton kısımlarından oluşur. X ve Y eksenlerine takılacak pinler analog giriş değerleri iletirler ve bu pinler arduinoda A0-A5 arasındaki pinlere bağlanır. SW yani düğme (anahtar) görevi gördüğünden dijital giriş olarak kullanılır ve dijital pinlerden birine bağlanır.

 

Joystick Modülü  Devresi            

 

Joystick Modülü ile 2 Ledin Parlaklığını Kontrol Etme Kodları

 

#define ledk 3
#define ledy 5
int sagsol;
int deger;
int deger2;
int ilerigeri;

void setup() 
{
}
 
void loop() 
{
ilerigeri = analogRead(A1);   //VRY pinini A1e bağladık, yani ileri geri hareket ettirme
deger = map(ilerigeri, 0,1023,0,255);

/*ileri geri hareket ettirdiğimizde gönderdiğimiz 0 ile 1023 arasındaki değerleri
0 ile 255 arasındaki değerlere dönüştürüyoruz.
*/

analogWrite(ledy,deger);  // yeşil lede anlık 0-255 arasındaki değeri gönderiyoruz ve parlaklık değişiyor


sagsol = analogRead(A0);  //VRX pinini A1e bağladık, yani saga sola hareket ettirme
deger2 = map(sagsol, 0,1023,0,255);
analogWrite(ledk,deger2);

}

Joystick Modülü Kullanımı Mblock Kodları

 

 

 

CTRL Bizde

Kendi halinde bir kaç kişiyiz,. Karşılaştığımız sorunları çözmek için bazen "çok zaman" harcadığımızı fark edip

devamı

Yeni Eklenenler