Arduino ile Keypad (Membran Tuş Takımı ) Kullanımı 4x4  , 3x4, arduino ve mblock kodları (Arduino Dersleri, 27) Featured

Rate this item
(0 votes)

 

Bu dersimizde Arduino ile Keypad (Membran Tuş Takımı ) kullanımıyla ilgili temel bir uygulama yapacağız. Arduino ile şifreli kapı sistemi mantığını led kullanarak yapalım.

Yazacağımız kodlarla Keypad (Membran Tuş Takımı )  birlikte led kullanarak basit bir kapı şifre sistemi yapacağız. Daha önceden belirlediğimiz parolayı girdiğimizde, yeşil led, aksi halde kırmızı led yanacak. İlerleyen günlerde bu tuş takımını kullanarak bir güvenlik sistemi yapacağız.


Gerekli Malzemeler

1 adet Arduino Uno R3
1 adet breadboard
1 adet 4x4 Keypad (Membran Tuş Takımı )
2 ader led (kırmızı, yeşil)
2 ader direnç (220 ohm)
12 adet jumper kablo (EE)


Keypad (Membran Tuş Takımı ) nedir?

4x4 ve ya 3x4 tuşlardan oluşan, kendinden yapışkanlı, tuşları kullanarak çeşitli projelerde kullanılabilmektedir. Özellikle kapı güvenlik sistemi veya kasa güvenlik sistemi projelerinde çok sık kullanılmaktadır.

 

Keypad (Membran Tuş Takımı )  kullanarak Kapı Şifresi Devresi


Keypad (Membran Tuş Takımı )  kullanarak Kapı Şifresi arduino kodları

Keypad.h kütüphanesini indirmeyi unutmayınız. 

Arduino kodları indirmek için tıklayınız.

#include <Keypad.h> //kütüphaneyi ekledik
#define kled 3 //Kırmızı ledi 3numaralı pine 
#define yled 4 // yeşil ledi 4 numaralı pine bağladık

char sifremiz[4] = {'1', '9', '2', '5'}; //sifremizi oluşturduk 
char girilensifre[4]; //kullanının gireceği şifreyi tutacak olan değişkenimiz
int i=0; 

const byte satir=4; // satır sayımızı yazdık
const byte sutun=4; // sutun sayımızı yazdık
char tus_takimi[satir][sutun]={
 {'1','2','3','A'},
 {'4','5','6','B'},
 {'7','8','9','C'},
 {'*','0','#','D'}
 };
 // üst kısımda tuş takımı isimli 2 boyutlu dizi tanımladık.
//Tuşlarımızdaki karakterleri buraya yazdık.
//Tuşlarımızda tek karakter olduğundan dolayı char olarak tanımladık.
 char tus;
byte satir_pinleri[satir]={13,12,11,10}; //satırları bağladığımız pinler
byte sutun_pinleri[satir]={9,8,7,6}; //sutunları bagladığımız pinler
Keypad tuslarim=Keypad(makeKeymap(tus_takimi),satir_pinleri,sutun_pinleri,satir, sutun);
//tuslarim isminde bir nesne oluşturduk ve özelliklerini belirttik. 
//yani kaç satır kaç sutundan oluşan ve içerikleri neler, bu bilgileri verdik.
void setup() {
pinMode(kled,OUTPUT);
pinMode(yled,OUTPUT);
Serial.begin(9600); //seri ekranı başlattık
digitalWrite(kled,1);
digitalWrite(yled,0);
//Varsayılan olarak kırmızı ledimiz yansın sadece..
}

void loop() {


 
tus=tuslarim.getKey(); //herhangi bir tuşa basıldığında tus isimli değişken bunu hafızaya alacak.
if (tus)  //herhangi bir tuşa basıldığında
{
 girilensifre[i++] = tus;
 Serial.println(tus); //seri ekrana yaz
 delay(100);
}


if (i == 4)
 { 
  char sifremiz[4] = {'1', '9', '2', '5'}; //sifremizi oluşturduk 
  if ((strncmp(girilensifre, sifremiz, 4) == 0))  // iki değişken içindeki değerlerin aynı olup olmadığını karşılaştırıyor. Aynı ise 0 değeri geliyor.
    { 
     digitalWrite(kled,0);
     digitalWrite(yled,1);
     //şifre doğru girildiyse yeşil led yansın.
     Serial.println("doğru şifre girdiniz");
     delay(200);
     i=0; //i değerini 0'a eşitlemezsek, sadece bir kez şifre girmeye müsade eder. çünkü i==4 bir daha gerçekleşmez.
    }

  else
   {
    digitalWrite(kled,1);
    digitalWrite(yled,0);
     //şifre yanlış girildiyse kırmızı led yansın.
    Serial.println("yanlış şifre girdiniz");
    delay(200);
     i=0; //i değerini 0'a eşitlemezsek, sadece bir kez şifre girmeye müsade eder. çünkü i==4 bir daha gerçekleşmez.
    }
 }

}

Keypad (Membran Tuş Takımı )  kullanarak Kapı Şifresi Mblock Kodları

KeyPad_4x4_Strings_Char_TR isimli kütüphaneyi indirdim.


 

Konuyla ilgili faydalı videolar.

Lezzetli Robot Tarifleri

https://www.youtube.com/watch?v=O93uxkNEn6M


Sanal Öğretmen Mblock anlatımı
https://www.youtube.com/watch?v=1CrjVbeiKn4

CTRL Bizde

Kendi halinde bir kaç kişiyiz,. Karşılaştığımız sorunları çözmek için bazen "çok zaman" harcadığımızı fark edip

devamı

Yeni Eklenenler