Arduino'da Kontrol Yapıları (if, if else, switch … case) (Arduino Programlama, 7) Featured

Rate this item
(0 votes)

if ifadesi:

Bir koşulu kontrol eder ve doğruysa parantez içine yazılan kodları yürütür.

if (condition- koşul) 
{
 //statement(s) ifade(ler) yani kodlar
}

Örnek:

 

if (x > 120) {
 digitalWrite(LEDpin1, HIGH);
 digitalWrite(LEDpin2, HIGH);
}

 

/*Bu örnekte if yapısını anlamak ve nasıl kullanıldığını göstermek için bir uygulama yaptık.
Ledi 7 numaralı pine bağladık. 
x değişkenine bir değer verdik
ve x 50den büyükse ledi yak dedik.
*/
#define led 7
int x=100; //x'e 100 değerini atadık
void setup() {
pinMode(led,OUTPUT); // led isimli değişkene atanan pini çıkış olarak tanımladık
}

void loop() {
       if (x > 50) { //x 50den büyükse
       digitalWrite(led, HIGH);     
      }
}

Karşılaştırma operatörleri

x == y (x eşit mi y)
x != y (x eşit değil mi y)
x <  y (x küçük mü y)
x >  y (x büyük mü y)
x <= y (x küçük veya eşit mi y)
x >= y (x büyük veya eşit mi y)

 

if … else ifadesi:

Birden fazla koşulu kontrol eder ve hangi koşul doğruysa parantez içine yazılan kodları yürütür.

if (koşul1) {
 // koşul 1 doğruysa yapılacak işlemler
}
else if (koşul2) {
 // koşul 2 doğruysa yapılacak işlemler
}
else {
 // koşul 1 ve koşul iki doğru değilse yapılacak işlemler
}

 

/*
 * sıcaklığa göre seri ekrandan mesaj veren bir program yazalım.
 * Sıcaklık değerini sensörlerle alabiliriz, ancak programın sade olması için sicaklık değişkeni tanımlayıp sabit bir değer atadık.
 * Amaç if ... else yapısını anlatmak
*/
int sicaklik=65; //x'e 65 değerini atadık
void setup() {
Serial.begin(9600);
}

void loop() {
   if (sicaklik >= 70) {
    Serial.println("Tehlike Sıcaklık 70in üzerinde");
   }
   else if (sicaklik >= 60) { // 60 <= sicaklik < 70
    Serial.println("Uyarı Sıcaklık 70e yakın");

   }
   else { // sicaklik < 60
     Serial.println("Problem yok:60ın altında sıcaklık");

   }
}

 

switch … case ifadesi:

if… else mantığıyla çalışır. Bir değişkenin değerinin case ifadesinde belirtilen değişkenlerden birine eşit olup olmadığını kontrol eder. Hangi case ifadesinde belirtilen değere eşitse o bloktaki kodlar yapılır ve switc .. case yapısından çıkılır.

 

switch (degisken) {
 case deger1:
  // statements
  break;
 case deger2:
  // statements
  break;
 default:
  // statements
  break;
}

Örnek:

/*
gun isimli değişkene 5 değerini verdik.
switch case yapısıyla kontrol ettik ve ekrana Perşmbe yazdı.
*/
int gun=5; //gun'e 5 değerini atadık
void setup() {
Serial.begin(9600);
}

void loop() {
switch (gun) {
 case 1:
  Serial.println("Pazar");
  break;
 case 2:
  Serial.println("Pazartesi");
  break;
 case 3:
  Serial.println("Salı");
  break;
 case 4:
  Serial.println("Çarşamba");
  break;
  case 5:
  Serial.println("Perşembe");
  break;
 case 6:
  Serial.println("Cuma");
  break;
  case 7:
  Serial.println("Cumartesi");
  break;
 default:
  // bu sayılardan herhangi biri girilmediyse
  //yani yukarıdaki hiç bir koşulun gerçekleşmediği durumda
  Serial.println("Yanlış bir değer girdiniz");
  break;
}
}

 

 

 

CTRL Bizde

Kendi halinde bir kaç kişiyiz,. Karşılaştığımız sorunları çözmek için bazen "çok zaman" harcadığımızı fark edip

devamı

Yeni Eklenenler