Arduino'da Break ve Continue (Arduino Programlama, 9) Featured

Rate this item
(2 votes)

Arduino'da Break ve Continue kullanımı ve örnekleri...

Break komutu for, while, do..while döngülerinden çıkmak için kullanılır. Aynı zamanda switch case kontrol yapısından da çıkmak için break komutu kullanılır.
break;   şeklinde kullanılır. Kod işletildiği takdirde döngünün koşuluna bakılmaksızın döngüden çıkar.

continue: Döngü devam ederken, bu kod çalıştırılırsa bu ifadeden hemen sonraki kodlar (döngünün içindeki ) çalıştırılmaz, döngünün bir sonraki değerine geçilir.
continue; şeklinde kullanılır. Örneği inceleyerek net bir şekilde anlayacaksınız.

ÖRNEK1:

void setup() {
Serial.begin(9600); //seri ekran başlatıldı
}
void loop() {
 for (int i = 0; i <= 10; i++) //i++ ifadesiyle i=i+1 aynıdır. dilerseniz i=i+2 ifadesini kullanarak artış miktarını değiştirebilirsiniz.
 { //döngü başladı
  if (i==5) // eğer ise
  {
   break; //döngüden çık
  }
  
  Serial.println(i);
  delay(500);
 } 
 //döngü bitti
}

/*
 0'dan 10'a kadar sayıları ekrana yazan program. 
 Ancak i=5 olduğunda döngüyü terkedecek. Yani ekrana 5 ve sonraki sayıları yazmayacak.
Burada i değerini ilk etapta 0(sıfır) olarak atadık.
şartımızı yazdık hemen yanına : i değerinin 10dan küçük eşit olması
son olarak da artış miktarını ayzdık: i++ (bir artır demek)
i değeri 10 olduğunda döngüden çıktı.
*/

 

CTRL Bizde

Kendi halinde bir kaç kişiyiz,. Karşılaştığımız sorunları çözmek için bazen "çok zaman" harcadığımızı fark edip

devamı

Yeni Eklenenler