Arduino'da Matematiksel Fonksiyonların Kullanımı ve Örnekler (sqrt, abs, sq, min, max, pow, constrain, map) (Arduino Programlama, 10) Featured

Rate this item
(0 votes)

Arduino'da matematiksel fonksiyonlar ve örnekleri. Arduino Matematiksel fonksiyonlar (sqrt, abs, sq, min, max, pow, constrain, map)

abs: Sayının mutlak değerini hesaplar. Kullanımı abs(sayi) şeklindedir. Yani
int x=-5;
abs(x);
//x değişkeninin değeri 5 olur.

sqrt: Sayının karekökünü hesaplar. sqrt(x) şeklinde kullanılır. Sayının veritipine dikkat etmek gerekir. Float veya double kullanmak gerekir.

sq: Sayının karesini hesaplar sq(x) şeklinde kullanılır.

min: İki değerden küçük olanı bulur. min(a,b) şeklinde kullanılır. Örneğin min(19,25) ifadesinin sonucu 19’tir.

max: İki değerden küçük olanı bulur. max(a,b) şeklinde kullanılır. Örneğin max(19,25) ifadesinin sonucu 25’tir.

pow: Bir sayının üssünü almak için kullanılır. Kullanımı pow(sayı, üssü) şeklindedir. Örneğin pow(2,5) ifadesi iki üzeri 5’i temsil eder.

constrain: Bir sayının belirli bir aralık içinde olmasını sağlar. Kullanımı constrain (sayi, alt sınır değeri, üst sınır değeri)  Örneğin constrain(sayi, 35,1925)  Artık sayı isimli değişkenin değeri 35 ile 1925 arasında sınırlandırılmış oldu.

map: Bir aralıktaki değeri başka bir aralıktaki değere oranlar. Kullanımı map(sayi, birinci aralık alt değer, birinci aralık üst değer, ikinci aralık alt değr, ikinci aralık üst değer) şeklindedir.  Örneğin map(sayi,0,1023,0,255) ifadesi  0-1023 arasındaki sayı değişkenin değerini, 0-255’e göre oranlar.

CTRL Bizde

Kendi halinde bir kaç kişiyiz,. Karşılaştığımız sorunları çözmek için bazen "çok zaman" harcadığımızı fark edip

devamı

Yeni Eklenenler