Arduino'da Rastgele Sayı Üretme (random, randomSeed) (Arduino Programlama, 11) Featured

Rate this item
(0 votes)

Arduino'da rastgele sayı üretme (random, randomSeed) 

random: Rastgele sayı üretmek için kullanılan fonksiyondur. Kullanımı random(max)   veya random(min, max) şeklindedir. Minimum değer ile maksimumum değerin bir eksiği arasında rastgele değer üretir.
randomSeed: Eğer her çalıştığında aynı rastlege sayıları istemiyorsak randomSeed fonksiyonunu kullanmamız gereklidir. randomSeed(analogread(bospin)) şeklinde kullanılır.  randomSeed(analogRead(5)); gibi.

Örnek:

CTRL Bizde

Kendi halinde bir kaç kişiyiz,. Karşılaştığımız sorunları çözmek için bazen "çok zaman" harcadığımızı fark edip

devamı

Yeni Eklenenler