Arduino ile ESP8266 Wifi Modülü Kullanarak ThingSpeak Sitesine Sıcaklık ve Nem (DHT11) Bilgileri Gönderme

Bu dersimizde Arduino ile ESP8266 Wifi Modülü ile ThingSpeak Sitesine veri göndermeyle ilgili temel bir uygulama yapacağız. Sıcaklık ve nem sensörü olarak DHT11 sensörünü kullanacağız.

Bu dersimizde Arduino ile WS2812B 5V Adreslenebilir Şerit led kullanımıyla ilgili temel bir uygulama yapacağız.

Yazacağımız kodlarla WS2812B 5V Adreslenebilir Şerit led kullanarak basit sistem yapacağız.  

Bu dersimizde Arduino ile 5V 1 Kanal Röle Kartı kullanımıyla ilgili temel bir uygulama yapacağız.

Yazacağımız kodlarla 5V 1 Kanal Röle Kartı ile birlikte lamba  kullanarak basit sistem yapacağız.  Yapağımız sistemde 220V ile çalışan bir lambayı veya cihazı arduino ile kontrol edebileceğiz.

Projelerimizde Arduino'ya komut yollamak veya sensörlerdeki değerleri görüntülemek için seri haberleşmeyi kullanırız. Seri haberleşmeyle bu protokolü destekleyen cihazlarla haberleşebiliriz.

Arduino ide programını kullanarak boş bir arduino sayfası açtığımızda karşımıza gelen fonksiyonlardır. Açılan sayfada yorum şeklinde İngilizce olarak bu fonksiyonlar arasına yazılacak olan kodlardan bahsedilmektedir.

Bu dersimizde Arduino ile RTC Saat modülü (DS1302) kullanımıyla ilgili temel bir uygulama yapacağız.

Yazacağımız kodlarla RTC Saat modülü (DS1302) ile birlikte led kullanarak basit sistem yapacağız. Eğer saniye 30'dan küçükse yeşil led, değilse kırmızı led yanıp sönecek. Ve saat 19:25'te  iki led birlikte yanacak ve buzzerden ses gelecek.


Bu dersimizde Arduino ile KY-036 Dokunma sensörü veya metal dokunma sensörü modülü kullanımıyla ilgili temel bir uygulama yapacağız.  

Yazacağımız kodlarla KY-036Dokunma sensör modülü birlikte led kullanarak basit bir iletken (insan, demir vb) algılama sistemi yapacağız. Eğer sensöre bir temas yoksa kırmızı led, sensöre iletken temas ettiğinde ise yeşil led yanacak.

Bu uygulamada sensörün D0 pinini giriş olarak kullandık. Daha hassas sonuçlar için A0 pini de kullanılabilir.

Bu dersimizde Arduino ile MZ80 Kızılötesi Sensör E18-D80NK kullanımıyla ilgili temel bir uygulama yapacağız.

Yazacağımız kodlarla MZ80 Kızılötesi Sensör E18-D80NK birlikte led kullanarak basit bir engel algılama sistemi yapacağız. Eğer sensörün önünde engel yoksa kırmızı led, engel varsa yeşil led yanacak.

Page 1 of 5

CTRL Bizde

Kendi halinde bir kaç kişiyiz,. Karşılaştığımız sorunları çözmek için bazen "çok zaman" harcadığımızı fark edip

devamı

Yeni Eklenenler