Print Fonksiyonu (Python Dersleri - Ders3)

Rate this item
(2 votes)

Bu dersimizde Python'da print (yazdır) fonksiyonunun kullanımını göreceğiz.  Python programlama dilinde print fonksiyonuyla değişkenleri yazdıracabileceğimiz gibi, doğrudan print fonksiyonu içine yazdığımız değerleri de yazdırabiliriz.

print fonksiyonu ekrana bir takım şeyler yazdırmak için kullanırız.  Print fonksiyonunun kullanımı print ("Merhaba Dünya")  şeklindedir. Bu ifadeyi yazdığımızda ekrana Merhaba Dünya yazacaktır. Yine aynı şekilde print ("Göztepe'nin renkleri sarı ve kırmızıdır") şeklinde bir ifade kullanırsak ekrana Göztepe'nin renkleri sarı ve kırmızıdır yazacaktır.

Print fonksiyonunu kullanırken , (virgül) kullanarak birden fazla ifadeyi de yazdırabiliriz. Araya , (virgül) koyduğumuzda iki ifade arasına boşluk koyarak ekrana yazdırmaktadır. print("Şamyion","Göztepe") yazarsak ekran çıktısı Şamyion Göztepe olacaktır. Ancak iki ifade arasında boşluk olmasını istemiyorsak araya + işaretini koyabiliriz.  print ("Şampiyon"+"Göztepe") ifadesinin ekran çıktısı ŞampiyonGöztepe olacaktır.

Sadece metinsel değerleri değil, matematiksel değerleri de yazdırabiliriz print fonksiyonuyla. Örneğin print("Gökhan",16,"yaşındadır") ifadesinin ekran çıktısı Gökhan 16 yaşındadır şeklinde olacaktır.

Ancak + ifadesiyle bu işlemi yazdırmak istersek hata verecektir program. Bu ifadeyi + işaretiyle yazmak istersek bir çevirme işlemi yapmalıyız. Çünkü metinsel ifadeyle , sayısal ifadeyi toplama işlemi yapılamaz. print("gökhan" + 16) yazarsak hata alacağız.  print("Gökhan"+16) yazdığımızda alacağımız hata şu şekilde olacaktır. Traceback (most recent call last):   File "<pyshell#5>", line 1, in <module> print("Gökhan"+16) TypeError: can only concatenate str (not "int") to str.

Bu hatayı almamak için sayısal ifadeyi metinsel ifadeye çevirmemiz gerekmektedir.  Bunu yapmak için str ifadesini kullanırız. print ("Gökhan"+str(16)) şeklinde bir ifade kullanırsak hata almayız ve ekrana Gökhan 16 çıktısını yazdırabiliriz.

Benzer şekilde metinsel bir ifadeyi sayısal bir değere (integer) dönüştürmek için de int ifadesini kullanırız, int ifadesi parantez içindeki değeri tam sayıya çevirir. Örneğin print ("8"+2) ifadesi hata verecektir. Çünkü metinsel bir değer sayısal bir değer toplanamaz. Burada çift tırnak içinde kullanılan değer metinsel ifade olarak algılanmaktadır.  Bu durumda print(int("8")+2) kullanılır bu durumda sonuç 10 olacaktır.

Eğer metinsel ifade olarak algılanan yani çift tırnak içindeki ifade tam sayı değilse float'a çevirmemiz gerekmektedir. Float ondalık sayıları ifade etmektedir. print(float("10.5")+2) işleminin sonucu 12.5 olacaktır.  Bu ifadeyi print(int("10.5")+2) şeklinde yazsaydık hata verecekti. Çünkü int tam sayı çeviren bir fonksiyondu ve 10.5 ifadesi tam sayı değildir. Bu durumda alacağımız hata şu şekilde olacaktır.Traceback (most recent call last):   File "<pyshell#10>", line 1, in <module>     print(int("10.5")+2) ValueError: invalid literal for int() with base 10: '10.5'

CTRL Bizde

Kendi halinde bir kaç kişiyiz,. Karşılaştığımız sorunları çözmek için bazen "çok zaman" harcadığımızı fark edip

devamı

Yeni Eklenenler