String İşlemleri ve Len Fonksiyonu (Python Dersleri - Ders4)

Rate this item
(4 votes)

Bu dersimizde Python'da bazı string (metin) işemleri ve len fonksiyonunun kullanımını göreceğiz.  Python programlama dilinde string bir ifadenin sağdan veya soldan başlayarak istediğimiz bir kısmını çekmeyi ve string ifadenin karakter uzunluğunu bulmayla ilgili işlemler yapacağız.

Herkese merhaba,
Python programlama dilinde string işlemleri ile devam ediyoruz. Programda a="sosyal bilimler" yazalım. a değişkenin tuttuğu string(metin) ifadeden bir veya birkaç harfi çekebiliriz.

Bu işlem için stringin başından veya sonundan başlayabiliriz. Stringin başından başlarak çekme işleminde ilk değer 0(sıfır)'dır ve stringin uzunluğu kadar istediğimiz sayısal değeri girebiliriz. a değişkeninin yanına köşeli parantez içinde 0(sıfır)dan başlayarak sayısal bir değer girdiğimizde istediğimiz karakteri stringin içinden çekebiliriz. Örneğin a[0] 'ın değeri s harfidir, benzer şekilde a[11]'in değeri m harfidir.

>>> a="sosyal bilimler"
>>> a[0]
's'
>>> a[11]
'm'

Stringin sonundan başlayarak bir işlem yapmak istiyorsak son karakterin -1, yanındaki karakterin -2 şeklinde olduğunu bilelim. Örneğin a[-2] yazdığımızda ekrana e harfini yazacaktır.

>>> a[-2]
'e'

Yazının içinden birden fazla harf çekmek içinse değişken[başlangıç karakterinin yeri, bitiş karakterinin yeri] ifadesini kullanıyoruz. Bu örnek için a[3:9] yazdığımızda, "yal bi" ifadesini çekecektir.

>>> a[3:9]
'yal bi'

Baştan başlayıp 10. değere kadar olan kısmı almak için a[0:10] yazacağımız gibi a[:10] da yazabiliriz. İki nokta işaretinden önceki kısma değer girmeyince en baştan başlar veri çekmeye. Bu iki ifadenin de sonucunda stringten "sosyal bil" ifadesi çekilmiş olacaktır.

>>> a[0:10]
'sosyal bil'
>>> a[:10]
'sosyal bil'

Belirli bir noktadan sona kadar almak istersek a[3:] ifadesini kullanıyoruz. Yani iki nokta işaretinden sonraki kısmı boş bırakıyoruz. Bu ifadeyi yazdığımızda "yal bilimler" değerini çekmiş oluyoruz.

>>> a[3:]
'yal bilimler'


len() fonksiyonu, İngilizce length in (uzunluk) kısaltılmış halidir.  String ifadesinin uzunluğunu yani karakter sayısını verir. len(a) yazdığımızda, 15 (a değişkenimiz "sosyal bilimler" ifadesinin karakter sayısı) , len("Antalya") yazdğımızda 7 değeri ortaya çıkacaktır.

>>> len(a)
15
>>> len("Antalya")
7

CTRL Bizde

Kendi halinde bir kaç kişiyiz,. Karşılaştığımız sorunları çözmek için bazen "çok zaman" harcadığımızı fark edip

devamı

Yeni Eklenenler