Değişken İşlemleri ve Type Fonksiyonu (Python Dersleri - Ders5)

Rate this item
(1 Vote)

Bu dersimizde Python'da değişken işlemleri, tip dönüştürme işlemleri ve  type fonksiyonunun kullanımını göreceğiz.  integer, string, float tipindeki değişken tanımlamalarını ve örneklerini göreceğiz. Akabinde float, int ve str dönüştürme işlemini tekrar edeceğiz.

Herkese merhaba, Python programlama dilinde değişken işlemleri ile devam ediyoruz.

Aslında 2. dersimizde kısmen bir giriş yapılmıştı.  

String (Metin)

Python'da çift tırnak (veya tek tırnak) içindeki ifadelerin string (metin) ifade olduğunu belirtmiştik. kelime="Merhaba"  şeklinde bir tanımlama yaparsak Python burada kullandığımız kelime isimli değişkenin tuttuğu "Merhaba" değerinin bir string olduğunu algılıyor.  Kontrol etmek istersek type(kelime) yazalım. Sonuç olarak <class 'str'> yazacaktır ekrana (yani kelime değişkeninin tipi stringtir).

Type fonksiyonu içine yazılan değişkenin ya da değerin tipini verir. Kullanımı type(kelime)  veya type("Merhaba") şeklindedir.

>>> kelime="Merhaba"
>>> type(kelime)
<class 'str'>
>>> type("Merhaba")
<class 'str'>

Integer (Tam sayı)
a=5 şeklinde bir tanımlama yaparsak, Pyton a değişkenin bir tam sayı olduğunu kabul eder. Type fonksiyonuyla a değişkeninin tipine bakalım. type (a) yazdığımızda ekrana <class 'int'> yazacaktır.

>>> a=5
>>> type(a)
<class 'int'>

Float (Ondalık sayı)

b=2.8 şeklinde bir tanımlama yaparsak, Pyton b değişkeninin bir ondalık sayı olduğunu kabul eder. Type (b) yazdığımızda ekrana <class 'float'> yazacaktır.

 

>>> b=2.8
>>> type(b)
<class 'float'>

 

Tip Dönüştürme İşlemleri

int (b) şeklinde bir ifade yazarsak, b (ondalıklı sayı 2.8, float) değişkenini ekrana tam sayı olarak 2 şeklinde yazacaktır.

>>> int(b)
2

float(5) şeklinde bir ifade yazarsak , tam sayı olan 5 değerini, ondalıklı sayıya çevirir 5.0 olur.

>>> float(5)
5.0


str fonksiyonu da aynı şekilde string ifadeye dönüştürür içindeki değeri.
Tabi int ("15ali") şeklinde bir ifade yazarsak hata alırız, çünkü böyle bir sayı yoktur.

>>> int("15ali")
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#9>", line 1, in <module>
    int("15ali")
ValueError: invalid literal for int() with base 10: '15ali'

 

CTRL Bizde

Kendi halinde bir kaç kişiyiz,. Karşılaştığımız sorunları çözmek için bazen "çok zaman" harcadığımızı fark edip

devamı

Yeni Eklenenler