Bu dersimizde Python'da range fonksiyonu ve bu fonksiyonun for döngüsünde kullanımını göreceğiz. range fonksiyonuyla ilgili örnekler de dersimizin içinde yer alacaktır.

Bu dersimizde Python'da for döngüsünü göreceğiz. For döngüsüyle ilgili örnekler de dersimizin içinde yer alacaktır.

Bu dersimizde Python'da break deyimini göreceğiz. Break deyimiyle ilgili örnekler de dersimizin içinde yer alacaktır.

Bu dersimizde Python'da while döngüsünü göreceğiz. While döngüsüne dair örnekler de dersimizin içinde yer alacaktır.

Bu dersimizde Python'da yorum satırının kullanımını göreceğiz. Tekli yorum satırı ve çoklu yorum satırına dair örnekler de dersimizin içinde yer alacaktır.

Bu dersimizde Python'da koşullu ifadelerde AND ve OR mantıksal operatörlerinin kullanımını göreceğiz. AND ve OR kullanımına dair örnekler de dersimizin içinde yer alacaktır.

Bu dersimizde Python'da koşullu ifadeleri, if, else ve elif ifadelerinin kullanımını göreceğiz.  if, elif ve else ifadelerinin kullanımını örneklerle anlatmaya çalışacağız.

Bu dersimizde Python'da kullanıcıdan veri alma işlemlerini yani input fonksiyonunun kullanımını göreceğiz.  input fonksiyonu ile veri alma, aldığımız veriyi ekrana yazdırma, alınan veriyle metinsel ve matematiksel işlemler yapmak gibi işlemleri örneklerle anlatmaya çalışacağız.

Bu dersimizde Python'da listeleme işlemlerinin kullanımını göreceğiz.  Yeni bir liste oluşturma, oluşturulan listeden bir veya daha fazla değer çekme, listeyi tersine çevirme, listeyi sıralama, listedeki bir değeri düzenleme, listedeki bir değeri silme, listeye bir eleman ekleme gibi işlemleri örneklerle anlatmaya çalışacağız.

Bu dersimizde Python'da değişken işlemleri, tip dönüştürme işlemleri ve  type fonksiyonunun kullanımını göreceğiz.  integer, string, float tipindeki değişken tanımlamalarını ve örneklerini göreceğiz. Akabinde float, int ve str dönüştürme işlemini tekrar edeceğiz.

Bu dersimizde Python'da bazı string (metin) işemleri ve len fonksiyonunun kullanımını göreceğiz.  Python programlama dilinde string bir ifadenin sağdan veya soldan başlayarak istediğimiz bir kısmını çekmeyi ve string ifadenin karakter uzunluğunu bulmayla ilgili işlemler yapacağız.

Bu dersimizde Python'da print (yazdır) fonksiyonunun kullanımını göreceğiz.  Python programlama dilinde print fonksiyonuyla değişkenleri yazdıracabileceğimiz gibi, doğrudan print fonksiyonu içine yazdığımız değerleri de yazdırabiliriz.

Bu dersimizde Python'da string (metin) işlemlerinin kullanımını göreceğiz.  Python programlama dilinde metin (string) tanımlama, birleştirme, kesme işaretinden kaçış, metni istenilen sayı kadar yazdırma. Python programında string işlemleriyle ilgili temel notlarımı paylaşacağım sizlerle. String metin, yazı anlamına gelmektedir.

Bu dersimizde Python'da temel matematiksel işlemlerin kullanımını göreceğiz.  Python programlama dilinde matematiksel işlemler, çarpma, bölme, çıkarma, toplama, tam sayı sonucu döndüren bölme, üs alma... Bunun için IDLE'ı açıyoruz ve temel matematiksel işlemlerini  gelen ana ekran üzerinden deneyerek çalıştırıyoruz.

CTRL Bizde

Kendi halinde bir kaç kişiyiz,. Karşılaştığımız sorunları çözmek için bazen "çok zaman" harcadığımızı fark edip

devamı

Yeni Eklenenler