Arduinoda potansiyometre ile led veya buzzer kullanımı, serial Monitoring (Seri Haberleşme, seri port ekranı), map komutu

Bu dersimizde Python'da değişken işlemleri, tip dönüştürme işlemleri ve  type fonksiyonunun kullanımını göreceğiz.  integer, string, float tipindeki değişken tanımlamalarını ve örneklerini göreceğiz. Akabinde float, int ve str dönüştürme işlemini tekrar edeceğiz.

CTRL Bizde

Kendi halinde bir kaç kişiyiz,. Karşılaştığımız sorunları çözmek için bazen "çok zaman" harcadığımızı fark edip

devamı

Yeni Eklenenler