Bilgisayar Bilimi Kur1 Ders Kitabı İndir PDF

Bilgisayar Bilimi Kur-1e ait ders kitabını indirebilir, dilerseniz online göz atabilirsiniz.

Bilgisayar Bilimi Kur1 Ders Kitabını İndir (1. ve 2. Bölüm)

Dilerseniz Etkileşim Kitapları Takip Edebilirsiniz.

Bilgisayar Bilimi Kur 1 Dersi Etkileşimli Kitabı  1. Bölüm 

Bilgisayar Bilimi Kur 1 Dersi Etkileşimli Kitabı  2. Bölüm 

 

 1. BÖLÜM ETİK, GÜVENLİK VE TOPLUM PROBLEM ÇÖZME VE ALGORİTMALAR
  1. ETİK, GÜVENLİK VE TOPLUM
  1.1. Etik Değerler.
  1.2. Bilişim Teknolojileri ve İnternet Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Etik İlkeler
  1.2.1. Fikrî Mülkiyet
  1.2.2. Erişim
  1.2.3. Gizlilik
  1.2.4. Doğruluk
  1.2.5. İnternet Etiği
  1.3. Bilgi Güvenliği
   1.3.1. Bilgi Güvenliğine Yönelik Tehditler
  1.3.2. Sayısal Dünyada Kimlik ve Parola Yönetimi     
  1.3.3. Kişisel Bilgisayarlarda ve Ağ Ortamında Bilgi Güvenliği  

  2. PROBLEM ÇÖZME VE ALGORİTMALAR
  2.1. Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımlar    
  2.1.1. Programlama Nedir?
  2.1.2. Program Nedir?
  2.1.3. Hata Ayıklama Nedir?
   2.1.4. Günlük Hayatta Problem Çözme     
  2.1.5. Problem Çözme Süreci
  2.1.5.1. Tilki, Kaz ve Mısır Çuvalı
  2.1.5.2. Sudoku
  2.1.5.3. Dikdörtgeni Parçalara Ayırma
  2.1.5.4. Engelli Yollar
  2.1.5.5. Hanoi Kulesi
 2. PROBLEM ÇÖZME SÜRECİ
  3.1. Problem Çözme Teknikleri
  3.2. Problem Çözme Adımları
  3.3. Problem Türleri
  3.4. Bilgisayarlar ile Problem Çözme
  3.5. Problem Çözme Kavramları
  3.6. Veri Türleri
  3.7. Bilgisayar Veriyi Nasıl Saklar?
  3.8. Sabit ve Değişkenler
  3.9. Fonksiyonlar
  3.10. Operatörler
  3.11. İşlem Önceliği
  3.12. İfade ve Eşitlikler

  4. PROBLEM ÇÖZME YAKLAŞIMLARI
  4.1. Bilgisayar ile Nasıl İletişim Kurulur?
  4.2. Çözümün Düzenlenmesi
  4.3. Algoritma Yönergeleri ve Akış Şeması Sembolleri
  4.4. Haricî ve Dâhilî Dokümantasyon
  4.5. Çözümün Programlanması/Kodlanması   

  5. PROGRAMLAMA YAPISI
  5.1. Programlama Yapısına Giriş
  6. DOĞRUSAL MANTIK YAPISI İLE PROBLEM ÇÖZME
  6.1. Doğrusal Mantık Yapısı  
  6.2. Çözüm Üretilmesi  

   7. KARAR MANTIK YAPISI İLE PROBLEM ÇÖZME
  Karar Mantık Yapısı
  7.2. Düz Mantık Kullanımı
  7.3. Pozitif Mantık Kullanımı
  7.4. Negatif Mantık Kullanımı  
  7.5. Mantık Dönüşümleri
  7.6. Hangi Mantık Yapısı?  
  7.7. Karar Tabloları

   8. DÖNGÜ YAPISI İLE PROBLEM ÇÖZME
  8.1. Döngü Mantık Yapısı  
  8.2. Arttırma
  8.3. Biriktirme
  8.4. While/While End Döngüsü  
  8.5. Repeat/Until Döngüsü  
  8.6. Otomatik Sayaç Döngüsü
  8.7. İç İçe Döngüler
  8.8. Göstergeler
  8.9. Öz Yineleme  

   II. BÖLÜM PYTHON İLE PROGRAMLAMANIN TEMELLERİ
  1. PYTHON İLE PROGRAMLAMANIN TEMELLERİ
  2. DEĞERLER VE DEĞİŞKENLER
  2.1. Tam Sayı ve Diziler
  2.2. Değişkenler ve Atama  
  2.3. Reel Sayılar
  2.4. Belirteçler
  3. İFADELER VE ARİTMETİK İŞLEMLER
  3.1. Sabit Değerler  
  3.2. Python’da Sık Kullanılan Aritmetik İkili Operatörler   
  3.3. Karışık Türlü İfadeler   
  3.4. Operatör Önceliği ve Birleşim
  3.5. İfadeleri Biçimlendirme  
  3.6. Yorumlar
  3.7. Hatalar
  3.8. Aritmetik Örnekler  
  3.9. Aritmetik İfadeler  
   4. KOŞULLU DURUMLAR
   5. DÖNGÜLER
  5.1. Döngü Yapıları
  5.2. For Döngüsü
   5.2.1. For Döngüsü İçin Söz Dizimi
  5.2.2. For Döngüsü İçin Farklı Örnekler  
  5.3. İç İçe Döngüler
  5.4. İç İçe 3’lü Döngü  
   5.5. While Döngüsü
   5.5.1. While Döngüsü İçin Söz Dizimi   
   5.5.2. While Döngüsü İçin Akış Şeması  
  5.6. Belirli ve Belirsiz Döngüler  
  5.7. Döngü’den Çıkma Komutları  
  5.7.1. Break İfadesi
  5.7.2. Continue İfadesi  
   5.7.3. While/else ve for/else
  5.8. Döngü Örnekleri  
   6. FONKSİYONLAR
  7. FONKSİYON YAZMA
  7.1. Fonksiyon Kavramı

 

CTRL Bizde

Kendi halinde bir kaç kişiyiz,. Karşılaştığımız sorunları çözmek için bazen "çok zaman" harcadığımızı fark edip

devamı

Yeni Eklenenler