PROJE HAZIRLAMA DERSİ ÖRNEK YAZILI SINAVI SORULARI Featured

Rate this item
(7 votes)

2021-2022 Öğretim dönemi için hazırlanmıştır. Seçmeli Proje Hazırlama dersi sınav soruları.

Proje Hazırlama Dersi 1. Dönem 1. Örnek Yazılı Sorularıdır

Proje Hazırlama Dersi Örnek Yazılı Sorularını İndirmek İçin Tıklayınız

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A- Bilgi, çağımızın önemli ihtiyaçlarından biridir.
B- Bilgi, toplumların her alanda gelişmesinde etkiye sahiptir.
C- Bilginin medeniyetlerin gelişmesinde etkisi yoktur.
D- Aklın en önemli malzemesi, ham maddesi bilgidir.

Aşağıdakilerden hangisi bilgi çeşitlerinden değildir?
A- Felsefi bilgi                   B- Dini bilgi
C- Gündelik bilgi              D- Orijinal bilgi

Duyum ve algılarımız yoluyla özellikle ailemiz ve yakın çevremizden edindiğimiz bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?
A- Bilimsel bilgi                 B- Dini bilgi
C- Gündelik bilgi             D- Teknik bilgi

İnsanın temel ihtiyaçlarını karşılamaya, yaşamını kolaylaştırmaya yönelik araç gereç yapımı ile ilgili bilgi teknik bilgidir.
A- Bilimsel bilgi                 B- Teknik bilgi
C- Gündelik bilgi              D- Sanatsal Bilgi

İnsanın bilimsel yöntem ve akıl yürütme yoluyla varlıklar hakkında elde ettiği bilgi bilimsel bilgidir.
A- Bilimsel bilgi                               B- Teknik bilgi
C- Gündelik bilgi              D- Dini bilgi

İnsanın çevresindeki olaylar ya da nesneler karşısındaki duygularını,  heyecanlarını değişik biçimlerde(resim, müzik vb) ifade etmesiyle ortaya çıkan bilgi türü hangisidir?
A- Bilimsel bilgi                 B- Teknik bilgi
C- Gündelik bilgi              D- Sanatsal Bilgi

“Pragmatizm, tüm eylem ve bilgilerin sağladığı fayda açısından değerlendirilmesi gerektiğini öne süren felsefi akımdır. Uygulamacılık ve faydacılık adıyla da bilinir.” Bilgisi hangi tür bilgidir?
A- Bilimsel bilgi                 B- Felsefi bilgi
C- Teknik bilgi                    D- Sanatsal Bilgi

Evde ısınma giderlerini azaltmayla ilgili proje hazırlayan bir kişi, esas olarak neyi amaçlamaktadır?
A- Bir icat yapabilmeyi
B- Hastalıklardan korunabilmeyi
C- Boş vakitlerini verimli kullanabilmeyi
D- Ev bütçesine katkıda bulunabilmeyi

Proje konusu belirlerken dikkat edilecek hususlarla ilgili hangisi yanlıştır?
A- Projeler yaratıcı, bilimsel ve uygulanabilir olmalıdır
B- Projenin amacı olmamalıdır.
C- Projeler ilgi çekici olmalıdır.
D- Projeler açık ve anlaşılır olmalıdır.

Bir bilim insanında aşağıdaki niteliklerden hangisi kesinlikle olmalıdır?
A- Hızlı işlem yapabilme becerisi
B- Üst düzey Matematik bilgisi
C- Merak olgusu
D- Rahatlık

Aşağıdakilerden hangisi proje hazırlama sürecinin ilk basamağıdır?

A- Analiz yapma
B- Denenceleri (tahmin) sınama
C- Projeyi sunma
D- Problemi tespit etme

Denencelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?
A- Denence, denenmeye ve uygulanmaya uygun olmalıdır.
B- Karmaşık olması gerekmektedir.
C- Daha sonra yapılacak tahminlere ışık tutar nitelikte olmalıdır.
D- Gerektiği durumlarda değişiklik yapmaya açık olmalıdır.

Bir problem durumunun laboratuvar ortamında veya doğal ortamda gerçekleştirilerek sebep-sonuç ilişkisine varma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A- Anket                             B- Alan araştırması
C- Deney                            D- Görüşme

Bilgi toplamak amaçlı kişi ya da topluluklarla yapılan konuşmalardır.
A- Gezi                                B- İstatistik
C- Derleme                        D- Görüşme

“Önceden belirlenmiş bir süre içerisinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir çalışmadır.” Aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
A- Gözlem                          B- Proje
C- Bilim insanı                   D- Bilimsel bilgi

“Kahvaltı yapmak, öğrenmeyi olumlu etkiler.” diyen bir araştırmacı, bilimsel araştırmanın hangi basamağındadır?

A- Denence                       B-Gözlem
C-Veri toplama                 D-Deney

Aşağıdakilerden hangisi bir bilim insanında mutlaka olması gereken özellikler arasında yer almaz?

A- Hızlı okuması              B- Gözlemci  olması
C- Objektif olması           D- Meraklı olması

“İslamın şartı beştir” bilgisi hangi tür bilgiye girer?
A- Bilimsel bilgi                 B- Teknik bilgi
C- Gündelik bilgi              D- Dini bilgi

Aşağıdakilerden hangisi sanat bilgisine örnektir?

A-Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.
B- İslamın şartı beştir.
C-  Su 0 derecede donar.
D- Eylül ilk psikolojik romandır.

“İçinde yaşadığımız dünya, sayısız problemle doludur. Bilim insanı, problemleri görebilen insandır. Her problemin bir çözümü olduğuna inanır. Çözümün bir yerlerde saklı olduğuna ve onu bulacağına inancı tamdır.” Yukarıdaki ifadelerden çıkarılabilecek sonuç hangisidir?

A- Bilim insanı, çözüm bulana kadar çabalar.
B- Her problemin bir çözüm yolu vardır.
C- Toplumlarda kolay kolay bilim insanı yetişmez.
D- Sayısız problemle dolu bir dünyada yaşıyoruz.

Proje hazırlamada değişik yöntem ve tekniklerden yararlanılabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu yöntem ve tekniklerden değildir?
A-Görüşme                       B-Deney
C- Video                             D-Anket

Bir demirci ustasının korkuluk yaparken kullandığı bilgi aşağıdakilerden hangisidir?
A- Gündelik bilgi              B- Teknik bilgi
C- Felsefi bilgi                    D- Dini bilgi

Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin okulda düzenleyip uygulayabileceği bir proje konusu olamaz?
A- Temiz Okul Projesi
B- Hayvan Dostu Öğrenciler Projesi
C- Her Yerde Kitap Okuyoruz Projesi
D- Üniversiteye Sınavsız Geçiş Projesi

Okulda öğrencilerin köpek beslemesiyle ilgili olan bir projenin amaçlarından biri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A- Okula olan bağlılıklarını artırmak
B- Hayvanlara duyulan sevgiyi artırmak
C- Köpek maması fiyatlarının farkındalığı
D- Sorumluluk sahibi olmalarını sağlamak

Aşağıdakilerden hangisi okulumuzda düzenlenen yabancı dilde münazara projesinin amaçlarından birisi olamaz?
Aşağıdakilerden hangisi giriş kısımda yer alan okul bilgi ekranında (okul televizyonu) yer almamaktadır?

CTRL Bizde

Kendi halinde bir kaç kişiyiz,. Karşılaştığımız sorunları çözmek için bazen "çok zaman" harcadığımızı fark edip

devamı

Yeni Eklenenler