Bilişim ile Değişim (BTY 6. Sınıf Ünite 1 - Tüm Dosyalar - Sunu ve Afişler)

Rate this item
(1 Vote)

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi birinci ünitesinde yer alan tüm dökümanlar hazırlanmıştır. Sunular, afişler ve ders notları Bilişim Teknolojileri öğretmen ve öğrencileri için kullanıma açılmıştır.

KAZANIMLAR

6.1.1. Bilişim teknolojilerinin günlük yaşamdaki önemini değerlendirir. Çağımızın teknolojik yeniliklerinden bahsedilir.
6.1.1.4. Bilişim teknolojilerinin sosyal ve kültürel hayata katkılarını ve risklerini örnekler üzerinden tartışır.
Bilişim teknolojileri kullanılarak kültürler arası etkileşim olabileceği gibi kültürel bozulmaların da olabileceği ifade edilir.
6.1.2. Bilgisayarların akıllı davranış modellerini kullanma biçimlerini açıklar. Robot hareketi, konuşma, dili kullanma ve nesnelerin birbirleriyle olan bağlantılarına değinilir.
6.1.3. Bilişim teknolojilerinin beden ve ruh sağlığına etkilerini yorumlar.
a) Teknoloji bağımlılığının sağlık ve zaman kaybına yol açabileceği vurgulanır.
b) Aile ve sosyal çevreye ayrılan zamanın sanal ortam etkinliklerine ayrılan zamandan daha değerli olduğu vurgulanır.
c) Teknolojiyi kullanırken zamanını etkili bir şekilde yönetme üzerinde durulur.

MATERYALLER

UYGULAMA ÖNCESİ NOTLAR

İlk derse öğrencilerle tanışma etkinliği olarak hem öğrencilerin önceki dönem bilgilerini hatırlatmak hem de değerlendirebilmek adına “Birimiz Hepimiz, Hepimiz Birimiz İçin!” etkinliği ile başlayınız. Sonrasında “Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanım Alanları Posteri” ile BİT kullanımı hakkında bilgi veriniz. BİT’in kullanım alanlarına ilişkin bilgilendirmenin ardından öğrencileri teknolojik gelişmelerden haberdar etmek adına “Yeni Teknolojileri Biliyor Muyuz?” sunusunu anlatınız. Öğrencilerinizi yeni teknolojilerden haberdar ettikten sonra, doğru oturma pozisyonları hakkındaki bilgileri hatırlatınız. Ardından teknolojinin bilinçsiz kullanılması sonucu ile ortaya çıkan sorunların neler olduğunu anlatınız. Dersinizin son bölümünde öğrencilerin öğrendiklerini tekrar etmek ve pekiştirmek amacıyla “Bilişim ile Değişim” çalışma kâğıdını öğrencilerinize dağıtınız ve etkinlik sonrasında öğrencilerle yanıtlayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTRL Bizde

Kendi halinde bir kaç kişiyiz,. Karşılaştığımız sorunları çözmek için bazen "çok zaman" harcadığımızı fark edip

devamı

Yeni Eklenenler