Sosyal Bilimler Lisesi 1. Dönem 2. Yazılı Örnek Soruları ve Cevapları (Bilgisayar Bilimi Kur 1 İkinci Yazılı Sınav ) Python Örnek Soru ve Cevaplar,

Rate this item
(1 Vote)

Bilgisayar Bilimi dersi Python konularıyla ilgili sınavda çıkabilecek örnek sorular. Dikkat etmemiz gereken soruları okuyup anlamaktır.
Soru bizden ne istiyorsa onu cevaplamamız gerekiyor, fazladan

Bilgisayar Bilimi Python Programlama Diline ait örnek Sorular ve Cevapları 

Örnek1: Aşağıdaki programın varsa ekran çıktısını yazınız.

il="Antalya"
ilce="Alanya"
durum="sıcak"
print(ilce, il,"ilinin ilçesidir.","Havalar hala ",durum," seyrediyor")

Cevap1:
Ekran Çıktısı :
Alanya Antalya ilinin ilçesidir. Havalar hala sıcak seyrediyor

 

 

 

Örnek2: Aşağıdaki programın kodlarını aşağıdaki çıktıyı verecek şekilde tamamlayınız.

yazi="Ankara güzel bir şehirdir"

Ekran Çıktısı:
Ankara

Cevap2: String işlemleri ile yazi[0:6] ifadesi bize yazi isimli değişkenden Ankara kısmını almamızı sağlar.

yazi="Ankara güzel bir şehirdir"
print(yazi[:6])

 

 

 

Örnek3: Girilen sayı negatif ise ekrana Negatif yazan, pozitif ise Pozitif yazan, sıfır ise Sıfır yazan Python programının kodlarını yazınız.

Cevap:3 Farklı yollarla da yapılabilir.

sayi=int(input("sayı giriniz"))
if sayi>0:
  print("Pozitif")
elif sayi==0:
  print("Sıfır")
else:
  print("Negatif")

 

Örnek4: While döngüsü ile aşağıda ekran çıktısı verilen programın kodlarını yazınız.

Ekran Çıktısı:

3

6

9

Cevap4: Farklı şekilde yapabilirsiniz. Aşağıdaki iki çözüm de doğrudur. Farklılıkları kontrol ediniz. 

i=0
while i<9:
  i=i+3
  print(i)

İki çözüm de aynı ekran çıktısını vereceğinden, ikisi de doğrudur.

i=3
while i<=9:
  print(i)
  i=i+3

 

Örnek5: Girilen kelimede kaç tane  a harfi olduğunu bulan ve ekrana yazan programın kodlarını yazınız.

Cevap5: Kelimeyi input ile kelime isimli değişkene atayalım. Daha sonra kelimedeki her harfi tek tek kontrol edeceğimiz için for harf in kelime döngüsünü kullanacağız. Ve döngü içinde harf değişkenin tüm değerlerini kontrol edeceğiz, eğer a karakterine eşitse sayacı bir artırarak kaç tane a karakteri olduğunu bulacağız. Son olarak da ekrana yazdıracağız.

Not: Eğer soruda a harfi yoksa, 

kelime=input("Bir kelime giriniz")
sayac=0
for harf in kelime:
  if harf=="a":
    sayac=sayac+1
    
print("Toplam",sayac," tane a harfi vardır")

Eğer sorumuz şöyle olsaydı.

Girilen kelimede a harfi varsa kaç tane  a harfi olduğunu bulan ve ekrana yazan, yoksa bu kelimede a harfi yoktur mesajını ekrana yazan programın kodlarını yazınız.

kelime=input("Bir kelime giriniz")
sayac=0
for harf in kelime:
  if harf=="a":
    sayac=sayac+1

if sayac==0:
  print("a harfi yoktur")
else:
  print("Toplam",sayac," tane a harfi vardır")

 

 

Örnek6: Aşağıdaki programın sayac değişkeninin değerlerini ve  varsa ekran çıktılarını satırlara dikkat ederek yazınız.

sayac=1
while sayac<3:
  print(sayac*sayac)
  sayac=sayac+1

 

Cevap6: Sayac         Ekran Çıktısı
                1                1
                2                4
                3

 

Örnek7: İstenilen programın kodlarını yazınız.
*liste isminde 3 elemanlı listeyi oluşturunuz. Sırasıyla (Sude, Kaan, Hasibe)
*Listeye Melis isminde yeni bir öğrenci ekleyiniz.
*Melis, Hasibe, Kaan, Sude şeklinde ekrana yazdırınız.

Cevap:7 :

liste=["Sude","Kaan","Hasibe"]
liste=liste+["Melis"]
liste.reverse()
print(liste)

 Örnek8: Aşağıda istenilen özelliklere göre kodları yazınız.

liste isimli listeyi aşağıdaki gibi isim sırasıyla oluşturunuz. Daha sonra listenin sonuna Ayşe isimli yeni bir liste elemanı ekleyiniz. Ekledikten sonra ekran çıktısı alanında görüldüğü gibi listeyi yazdırınız.

liste=["Serra","Ceyda","Mert","Damla"]
Ekran Çıktısı:
['Ayşe', 'Ceyda', 'Damla', 'Mert', 'Serra']

Cevap8:

liste=["Serra","Ceyda","Mert","Damla"]
liste=liste+["Ayşe"]
liste.sort()
print(liste)

 

PYTHON PROGRAMLAMA YARIŞMASI ÖRNEK SORULAR

YARIŞMA 1 SORU : Yalnızca kendine ve 1'e bölünen, 1'den büyük doğal sayılara asal sayı denir.
Buna göre girilen sayının asal sayı olup olmadığını bulan ve ekrana "Asal sayıdır", "Asal sayı değildir" mesajlarını yazın programın kodlarınız yazınız.


Çözüm1: Girilen sayıyı 2den başlayarak, kendisine kadar (kendisi hariç) tüm sayılarla böleriz, eğer kalansız bölünüyorsa sayac isimli değişkeninin değerini bir artırırız. Ve programın sonunda sayac==0 ise Asal sayı, 0'dan farklı ise asal sayı olmadığını anlarız. 

Dikkat: Tanımda "Yalnızca kendine ve 1'e bölünen, 1'den büyük doğal sayılara asal sayı denir." ifadesine dikkat etmemiz gerekiyor. O halde öncelikle girilen sayının 1den büyük olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Sayı 1'den büyük değilse asal sayı değildir. O yüzden 1'den büyük olmayan sayıları döngüye sokup, ortak bölenlerini kontrol etmeye gerek yok. 

 

sayi=int(input("bir sayı giriniz"))
sayac=0
if sayi>1:
  for i in range (2,sayi):
    if sayi%i==0:
      sayac=sayac+1
  if sayac==0:
    print("Asal sayı")
  else:
    print("Asal sayı değil")
else:
  print("Asal sayı değil")

 

 

YARIŞMA 2. SORU: 1'den başlayarak kullanıcının girdiği sayıya kadar (sayı da dahil) olan tek sayıların toplamını ekrana yazdıran programın kodlarını yazınız. Kullanıcı 1 değerini girerse, ekrana toplam olarak 1 değerini yazmalı. 5 girdiğin 9 (1+3+5) , -3 girdiğinde -3 sonucunu vermeli (1+(-1)+(-3)), -5 değerini girdiğinde sonuç -8 olmalıdır.

Çözüm 2:  Kullanıcının girdiği sayı 1'den büyükte olabilir küçükte. Büyük girerse sayacı bir artıracağız, küçük girerse bir azaltacağız. Bunu dikkate alarak yapmalıyız. 

 

sayi=int(input("bir sayı giriniz"))
toplam=0
sayac=1
if sayi==1:
  toplam=sayi
elif sayi>=1:
  while sayac<=sayi:
    if sayac%2==1:
      toplam=toplam+sayac
    sayac=sayac+1
elif sayi<=1:
  while sayac>=sayi:
    if sayac%2==1:
      toplam=toplam+sayac
    sayac=sayac-1


print("Toplam=",toplam)

 

CTRL Bizde

Kendi halinde bir kaç kişiyiz,. Karşılaştığımız sorunları çözmek için bazen "çok zaman" harcadığımızı fark edip

devamı

Yeni Eklenenler