Akıllı Çöp Kutusu, arduino ve mblock kodları (Arduino Projeleri, 4) Featured

Rate this item
(6 votes)

Bu dersimizde  arduino kullanarak akıllı çöp kutusu yapacağız. Yanına yaklaştığımızda kapağını otomatik olarak açacak ve uzaklaştığımızda ise kapatacak. 

Arduino ile Akıllı Çöp Kutu projesi yapımı

Öğrencilere eğlenceli projelerle robotik kodlama uygulamalarını sevdirmek ve eğlenceli bir şekilde çöp atma alışkanlığını kazandırmak amacıyla Akıllı Çöp Kutusu projesini yaptık. Projeye başlamadan önce breadboard yani devre tahtası üzerinde projenin devresini tasarladık ve kodlarını yazdık.  Daha sonra bunu bir çöp kutusuna nasıl monte ederiz sorusunun cevabını aradık. Deneme yanılma yoluyla çöp kutusunun boyutuna karar verdik. Daha dikkat çekmek için çöp kutusunu boyamaya karar verdik. Daha sonra çöp kutusuna arduino, servo motor ve ultrasonik mesafe sensörü bağlantılarını gerçekleştirdik.

 

Gerekli Malzemeler

1 adet Arduino Uno R3
1 adet mini servo motor
1 adet HC SR04 Ultrasonik Mesafe Sensörü
Yeteri kadar jumper kablo ve zil teli 
1 adet küçük boy çöp kutusu
1 adet şemsiye teli veya yaklaşık 20 cm lik düz bir tel (servo motora monte edilecek ve döndükçe kapağın açılıp kapanmasını sağlayacak)

Not: Eğer büyük bir çöp kutusu kullanmak siterseniz, daha güçlü bir servo motor kullanmalısınız.

Akıllı Çöp Kutusu  Devresi  

Öncelikle devremizi oluşturalım. 

 

Akıllı Çöp Kutusu Arduino Kodları

#include<Servo.h>  //servo kütüphanesini ekledik

Servo servomuz;  //servomuz
const int eko=9;     //eko pinini tanımladık
const int trig=8;    //trig pinini tanımladık
int mesafe;
int sure;

void setup() {
 servomuz.attach(10);  //servo motorun 10 numaralı pine tanımladık
 pinMode(trig,OUTPUT); // trig pinini çıkış olarak tanımladık
 pinMode(eko,INPUT);  // echo pinini giriş olarak tanımladık
 Serial.begin(9600); 
}   

void loop() {
 
 digitalWrite(eko, LOW); //sensör pasif hale getirildi
 delayMicroseconds(5);
 digitalWrite(trig, HIGH); //Sensore ses dalgasının üretmesi için emir verildi
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(trig, LOW); //Yeni dalgaların üretilmemesi için trig pini LOW konumuna getirildi

 sure = pulseIn(eko, HIGH); //ses dalgasının geri dönmesi için geçen sure ölçülüyor
 mesafe = sure / 29.1 / 2; 

 
   
  
 if (mesafe<40 )
 
 {
  servomuz.write(175); // servoyu 175 derece açısına getirdik
  Serial.println(mesafe); //mesaye değerini seri ekrana yazdırdık
  Serial.println("-acikk-"); //serial ekrandan okuduk
  delay(3000) ; // 3 saniye bekle
  
 }
 else
 {
  servomuz.write(70); // servoyu 70 derece açısına getirdik.
  Serial.println(mesafe);
  Serial.println("-kapali-"); //serial ekrandan okuduk
  
 }

  

}

 

Arduino ile Akıllı Çöp Kutusu Mblock Kodları

Akıllı Çöp Kutusu Projesi
Öğrencilerimiz TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları için yaptıkları projeyi çok güzel bir şekilde anlatıyor.

 

 

CTRL Bizde

Kendi halinde bir kaç kişiyiz,. Karşılaştığımız sorunları çözmek için bazen "çok zaman" harcadığımızı fark edip

devamı

Yeni Eklenenler