For Döngüsü (Python3 Dersleri - Ders13)

Rate this item
(1 Vote)

Bu dersimizde Python'da for döngüsünü göreceğiz. For döngüsüyle ilgili örnekler de dersimizin içinde yer alacaktır.

 Ders13-  For Döngüsü

Herkese merhaba, Python'da for döngüsüyle devam ediyoruz. For döngüsüyle ilgili bu dersimizin yanı sıra, DERS14'te de for döngüsünde Range fonksiyonunun kullanımını göreceğiz.
For döngüsünün ne işe yaradığını örnekler üzerinde anlamaya çalışalım. Farklı örneklerle for döngüsünü anlatmaya çalışacağım.  Kod yazarken karşılaştığımız probleme göre while ya da for döngülerinden hangisini kullanacağınıza kendiniz karar verir hale geleceksiniz.

Kullanımı resimde görüldüğü gibidir. Burada harf değişkeni sırasıyla kelimemiz isimli değişkendeki harflerin değerini tek tek alır.

Örnek1: String (metinsel) bir ifadede for döngüsünün kullanımı, örnek kod ve program çıktıları.

kelimemiz="İzmir"
for harf in kelimemiz:
  print(harf)

 

For döngülerini listelerde de kullanabiliriz. Listeler konusunu daha önceki derslerimizde anlatmıştık. Bu adresten listeler konusuna bakabilirsiniz.
Örnek2: For döngüsünü listelerde, liste elamanlarını tek tek almak için kullanabiliriz. Örnek kod ve program çıktılarını inceleyiniz.

listem=["elma","armut","kivi","avakado"]
for x in listem:
  print(x)

Bu programın çıktısı

elma
armut
kivi
avakado

Bir kelime içinde bir harf olup olmadığına bakalım.

if "z" in kelime:   #ifadesi  z harfinin kelime isimli değişkenin içinde olup olmadığına bakar. Varsa True yoksa False şeklinde işlem yapar.

if z==kelime:     #ifadesi ise kelime isimli değişkenin sadece z harfi mi diye bakar.

Örnek3: Girilen bir kelime içinde z harfinin olup olmadığına bakan programın kodlarını yazalım.

#Kelimenin içinde z harfi var mı?
kelimemiz=input("bir kelime giriniz")
for harf in kelimemiz:
  if "z" in harf:
    print("var")
  else:
    print("yok")

"""
Bu örnekte harf isimli döngü değişkeni,
kelimemiz ise İzmir değerini tutan değişkendir.
Harf değişkeni sırasıyla i,z,m,i ve r harflerini tutan değişkendir.
if "z" in harf: satırındaki kodun görevi harf değişkeni içinde
z harfinin olup olmadığıdına bakmaktır.
Varsa True, yoksa False değerini almaktadır.
(Listelerle ilgili işlem yaptığımızda, dikkat etmek gerekir.)

if "z".0=harf: şeklinde kullanırsak, 

"""

Örnek4: 5 elemanlı bir meyve listesi oluşturunuz. Listede elma var mı diye kontrol yapınız.

listem=["nar","elma","armut","kivi","avakado"]
for x in listem:
  if "elma" in x: # if "elma"==x: ifadesini de yazabilirdik.
    print("var")

 Bu örnekte 5 elemanlı bir liste oluşturduk. Elma yazısı listedeki elemanlarının içinde geçiyor mu diye kontrol ettik. Listede selma yazsa da ekrana var diyecekti, çünkü selmanın içinde elma kelimesi var. Bu yüzden burada if "elma"==x ifadesini kullanmak daha doğru olurdu.

       

 

CTRL Bizde

Kendi halinde bir kaç kişiyiz,. Karşılaştığımız sorunları çözmek için bazen "çok zaman" harcadığımızı fark edip

devamı

Yeni Eklenenler