Bu dersimizde Python'da range fonksiyonu ve bu fonksiyonun for döngüsünde kullanımını göreceğiz. range fonksiyonuyla ilgili örnekler de dersimizin içinde yer alacaktır.

Bu dersimizde Python'da for döngüsünü göreceğiz. For döngüsüyle ilgili örnekler de dersimizin içinde yer alacaktır.

Bu dersimizde Python'da break deyimini göreceğiz. Break deyimiyle ilgili örnekler de dersimizin içinde yer alacaktır.

Bu dersimizde Python'da while döngüsünü göreceğiz. While döngüsüne dair örnekler de dersimizin içinde yer alacaktır.

Bu dersimizde Python'da yorum satırının kullanımını göreceğiz. Tekli yorum satırı ve çoklu yorum satırına dair örnekler de dersimizin içinde yer alacaktır.

Bu dersimizde Python'da koşullu ifadelerde AND ve OR mantıksal operatörlerinin kullanımını göreceğiz. AND ve OR kullanımına dair örnekler de dersimizin içinde yer alacaktır.

Bu dersimizde Python'da koşullu ifadeleri, if, else ve elif ifadelerinin kullanımını göreceğiz.  if, elif ve else ifadelerinin kullanımını örneklerle anlatmaya çalışacağız.

Bu dersimizde Python'da kullanıcıdan veri alma işlemlerini yani input fonksiyonunun kullanımını göreceğiz.  input fonksiyonu ile veri alma, aldığımız veriyi ekrana yazdırma, alınan veriyle metinsel ve matematiksel işlemler yapmak gibi işlemleri örneklerle anlatmaya çalışacağız.

Page 1 of 2

CTRL Bizde

Kendi halinde bir kaç kişiyiz,. Karşılaştığımız sorunları çözmek için bazen "çok zaman" harcadığımızı fark edip

devamı

Yeni Eklenenler