Koşullu İfadeler (if, else, elif) (Python Dersleri - Ders8)

Rate this item
(1 Vote)

Bu dersimizde Python'da koşullu ifadeleri, if, else ve elif ifadelerinin kullanımını göreceğiz.  if, elif ve else ifadelerinin kullanımını örneklerle anlatmaya çalışacağız.

 Ders8 Koşullu İfadeler (if, elif,else)

Herkese merhaba, Python programlama dilinde koşullu ifadeler konusuyla devam ediyoruz.  Bazen programa yazdığımız kodları belirli koşullara göre çalışmasını isteyebiliriz. Eğer koşullu ifadelerle ilgili bilginiz yoksa ve bu yazıdan sonra anlamadıysanız lütfen Bilgisayar Bilimi dersi Algoritmalar konusuna bakınız ve oradaki koşullu ifadelerle ilgili çözülmüş örneklere (algoritma ve akış şeması) göz atınız.  

if koşullu ifadesi

Bu durumda sadece bir koşul vardır. Bu koşul doğru (evet) ise işlem yapılır. Koşulun yanlış olma durumuna bakılmaz.

Örneğin
-kullanıcının yaşı 18'den büyükse "ehliyet alabilirsin" yaz,
-Not ortalaması 50'den küçükse ekrana "kaldı" yaz gibi.

Kullanımı: if, koşul ifadesi, sonrasında : (iki nokta), hemen alt satırına bir girinti(tab veya boşlukla) verilir ve koşul doğru ise yapılacak işlemlerin kodları yazılır. Koşul doğru ise aynı girintideki bitişik satırlardaki kodlar çalıştırılır.

if koşul:
                koşul doğruysa yapılacak işlemler


Hemen örnekle koşullu ifadelerin kullanımını görelim.


Örnek1: Kullanıcıya yaşını soralım ve girdiği yaş değeri 18'den büyükse ekrana "Ehliyet Alabilirsin" yazan programı yazalım.
Çözüm: Öncelikle input fonksiyonuyla yaş değerini alalım ve yas isimli değişkende tutalım.(Girilen değer 18den büyük mü diye bir karşılaştırma yapacağımız için yaş değerini int fonksiyonuyla integer(tam sayı)a çevirmeliyiz.).
İkinci adım ise yas değişkenimiz 18'den büyük mü onu kontrol edelim koşullu ifadeyle.
Son olarak da koşul doğruysa yapılacak işlemlerin kodlarını yazalım. if satırında yas 18'den büyükse if satırının hemen bir alt satırına geçerek orada belirtilen kodları (aynı girintideki bir veya daha fazla satır kodlar) çalıştıracaktır.

yas=int(input("Yaşınızı Giriniz"))
if yas>18:
  print("Ehliyet alabilirsin")

Bu örnek için girilen değer 18'den büyükse ekrana "Ehliyet alabilirsin " yazacak

if - else İfadesi

if ve elif deyimlerinde yer alan koşul sağlanmadığında çalışır. Koşul doğru değilse kısmını belirtmek için else (değilse) kullanıyoruz. Kullanımı else: şeklindedir ve if ile aynı girintide olmalıdır.
Else ifadesi tek başına kullanılmaz, if ifadesiyle birlikte kullanılır.

Örnek1 deki soruyu düzenleyerek örnek2 sorusunu oluşturalım.
Örnek2: Kullanıcıya yaşını soralım ve girdiği yaş değeri 18'den büyükse ekrana "Ehliyet Alabilirsin" , değilse "Ehliyet Alamazsın"yazan programı yazalım.

 

yas=int(input("Yaşınızı Giriniz"))
if yas>18:
  print("Ehliyet alabilirsin")
else:
  print("Ehliyet alamazsın")

 

if - elif İfadesi

Birden fazla koşul varsa if - elif kodu kullanılır. Bir çok programlama dilinde (else if - değilse eğer) şeklinde kullanılır. Ancak Python Programlamada elif şeklinde kısaltılmıştır.. if ile başlayıp alt alta birden fazla elif ifadesi kullanılabilir.  if - elif ifadesinde her hangi bir şart sağlanırsa o girintideki kodlar program tarafından çalıştırılır ve program if-elif bloğundan çıkar. Dilersek if - elif bloğunun en altına else ifadesi de kullanabiliriz.


Örnek3: Girilen sınav notu değeri 40'tan küçükse ekrana "zayıf", 60'tan küçükse "orta", 100'den küçükse "iyi"  yazan programın kodlarını yazalım.
Çözüm: Girilen sınav notunu input fonksiyonuyla alalım. if ile ilk koşulumuz olan

Eğer sınav 40'tan küçük olma durumuna bakalım, bu durumda ekrana "zayıf" yazdıralım,
değilse eğer sınav 60'tan küçükse durumuna bakalım ve , bu durumda ekrana "orta" yazdıralım,
değilse eğer sınav 100'den küçükse durumuna bakalım ve , bu  durumda ekrana "iyi" yazdıralım.
sinav=int(input("Sınav Notunu Giriniz"))

 

sinav=int(input("Sınav Notunu Giriniz"))
if sinav<40:
    print("Zayıf")
elif sinav<60:
    print ("orta")
elif sinav<100:
    print("iyi")

Programlamayı öğrenmek istiyorsak koşullu ifadelerle ilgili bol bol örnek çözelim.

Koşullu İfadelerde Kullanılan Matematiksel ve Mantıksal Operatörler
Matematiksel Operatörler

Küçüktür

Büyüktür

<=

Küçük Eşittir

>=

Büyük Eşittir

==

Eşittir

!=

Eşit Değildir

 

Mantıksal Operatörler

And

Ve

Or

Veya

Bir sorundaki konuda örnek problemlerle devam edeceğiz.

CTRL Bizde

Kendi halinde bir kaç kişiyiz,. Karşılaştığımız sorunları çözmek için bazen "çok zaman" harcadığımızı fark edip

devamı

Yeni Eklenenler